Duyuru DetayıGENEL MÜDÜRÜMÜZ URALOĞLU 12. ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ŞURASI KARAYOLU SEKTÖR OTURUMUNA KATILDI

Değişen dünya düzenine yönelik Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi esasları çerçevesinde düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda Karayolu Sektör Oturumuna katılan Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Abdulkadir Uraloğlu,  Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

alt1.jpg

Oturumun açılışını yapan Genel Müdürümüz, Karayolu sektöründen sorumlu kuruluş olarak sektördeki mevzuat, eğitim ve insan kaynakları, yeni nesil güvenlik yaklaşımları, altyapıda dönüşüm ve entegrasyon  ile enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, inovasyon, yatırım, erişilebilirlik ve diğer konu başlıklarında mevcut sorunların tespiti için Karayolu Sektör Öngörü Raporu hazırlanırken Bakanlığımız Strateji Başkanlığınca koordine edilen 2 Odak Grup ve 1 Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirdiklerini ve elde edilen sonuçları Karayolu Sektör Raporuna dönüştürdüklerini söyledi.

 Karayolu altyapısının modern toplumun ve refahın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirten Uraloğlu, fiziki ve geometrik standartları yüksek karayolu altyapısının toplumsal aktivitelerin gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı, ülkelerin yol ağı ve ulaşım altyapı kalitesinin, Küresel Rekabet Endeksi sıralamasını önemli derecede etkilediğini, ekonomik gelişmişlik düzeyinin artmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sağladığını belirtti.

Ülkemizdeki karayolunun mevcut durumuna değinen Uraloğlu; Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 3.532 km'si otoyol, 30.970 km'si devlet yolu ve 34.086 km'si il yolu olmak üzere toplam 68.588 km yol ağı bulunduğunu, bu yol ağının 28.407 km'si bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı olduğunu söyledi. Toplam uzunluğu 28 bin 400 kilometreye ulaşan bölünmüş yol ağının trafiğin %78'ine hizmet verdiğini açıklayan Genel Müdürümüz, otoyol ağının arttırılması gerekliliği kapsamında otoyolların mevcut durumu, 2023 ve 2035 hedefleri programındaki projeleri; trafik sıkışıklığı, sera gazı salınımları ve gürültü kirliliğinin minimum düzeylere çekilmesi için devam etmesi gereken çalışmaları ve ulaşılacak hedefleri ile karayolu ağındaki can ve mal kayıplarının minimuma indirilmesi ve trafik güvenliği seviyesinin arttırılmasına  yönelik saptamaları kaydetti.

Uraloğlu konuşmasında, Marmara Denizi'ni çevreleyen bağlantılı otoyollar ile toplam 2 bin 409 km olan Otoyol Ringi kapsamındaki mega projelerden 443 km uzunluğundaki (45 km Uzunluğundaki Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç) Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü'nün dahil olduğu 426 km uzunluğundaki İstanbul İzmir Otoyolu, 96 km uzunluğundaki Menemen Aliağa Otoyolu ve 330 km uzunluğundaki Ankara Niğde Otoyolu'nun tamamlanması ve işletmeye sunulmasıyla sağladıkları faydalara ve çalışmaların devam ettiği simgelerin ve enlerin projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu (Malkara - Çanakkale Kesimi 101 Km) ile 163 km'lik Aydın Denizli Otoyolu çalışmalarına da yer verdi.

Dünyadaki gelişmeler çerçevesinde karayolu altyapısı ve ulaşım hizmetleri kapsamında Karayolu Çalışma Grubunun Türkiye Vizyonu için toplam 29 öneri oluştuğunu belirten Uraloğlu, “Taşıtların birbiriyle ve altyapı ile haberleştiği güvenli, verimli ve çevre dostu akıllı yollar yapmak. Trafik kazaları nedeniyle can kaybının yaşanmadığı ve ciddi derecede yaralanmaların meydana gelmediği bir Türkiye. Yerli otomobil çalışmalarının tamamlanmasıyla elektrikli otomobillerin yaygınlığı açısından dünyada ilk sıralara yerleşmesi beklenen ülkemizde, enerji donatılı yollar ile ilgili çalışmaları başlatmak. Şehir geçişlerinde yol güvenliğini arttırıcı kendini ifade eden/affeden yol uygulamalarına ve hız sakinleştirme önlemlerine (MDK, sarsma bandı vb.) ağırlık vermek. Karayolu yapımı ve bakımında yenilikçi (inovatif) malzemelerin kullanılmasını sağlamak. Kolay incinebilir (çocuk-yaşlı-engelli) yol kullanıcıları için güvenli ve konforlu hareketliliği sağlamak. Afet anı ve sonrasında hareketlilik ve erişilebilirliği sağlamak. Kentsel lojistik çalışmalarına ağırlık vermek." önerilerinin öne çıkığını kaydetti.

Sunumu sonunda sektördeki sorunları 11 başlık altında sunarak mevcut durumdaki sorunlar ve nedenleri ile çözüm önerileri ve atılması gereken adımları için toplam  236 problem ve nedenin tespit edildiği ve 273 çözüm adımının atılması gerektiği sonuçlarını açıkladı.

Gelecek öngörülerinin belirlenmesinde, mevcut durumda yaşanan darboğazların giderilmesi ve istenilen düzeye erişilmesi gerekliliğinden bahseden Genel Müdürümüz, karayolu altyapı yatırımlarının kendi içinde başlı başına ekonomik bir faaliyet olmasının yanında, diğer bütün sektörlerle de çok yakın ilişkisi olan ve bu sektörleri doğrudan etkileyen bir konumda olduğunu sözlerine ekledi.


alt.jpg  
 
​​Büyült
alt3.jpg  
 
​​Büyült