Kurumsal

​​​​​​Tarihçe       

​ 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde; ulusal sınırlarımız içinde, 13.900 km'si stabilize şose ve 4.450 km'si toprak olmak üzere, toplam 18.350 km yol ve 94 adet köprü vardır


 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda, dönemin en çağdaş teknolojisi olan demiryolu yapımı ağırlık kazandı, ancak bir süre sonra demiryolunun tek başına yeterli olmadığı, sistemin ucundaki ulaşım için karayoluna ihtiyaç olduğu görülerek, 1929 yılında Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose ve Köprüler Reisliği kurulmuş, çıkarılan yol kanunu ile karayolu yapım çalışmalarına hız verilmiştir.


 

1923-1947 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda, karayolu uzunluğu 43.743 km'ye ulaşmıştır.

1948 yılında yeni bir atılım yapılarak, o zamana kadar kazma, kürek ve insan gücüne dayanan çalışmalardan makinalı çalışma dönemine geçilmiş ve mevcut yolların envanteri çıkarılarak Türkiye'nin ulaşım ihtiyacını karşılayacak bir yol ağı belirlenmiştir.


 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kuruluş tarihi olan 1950 yılından itibaren belirlenen karayolu politikaları kapsamında planlı ve programlı çalışmalarını başarıyla sürdürmüştür. Kuruluş yıllarında “Tekerlek Dönsün'' ilkesiyle mevcut yolların bakım ve onarım çalışmaların yürüten Kurum, aynı zamanda ana güzergâhlarda yeni yolların yapımına öncelik vermiştir.


 

Bu çalışmalarla 1960'lı yıllarda 60 bin kilometrelik bir karayolu ağı ortaya çıkarılmış, 1960-1970 yılları arasında ise asfalt kaplamalı yol ağının genişletilmesi hedefi öne çıkmıştır. 


 

1970'li yıllarda motorlu taşıt sanayiinin kuruluşu ile trafiği yoğun olan yollarda ve büyük kentlerin çevrelerinde yüksek standartlı, çok şeritli ekspres yollar ve otoyolların yapımı gündeme gelmiştir.


 

1980'li yıllarda ise, yüksek standartlı otoyolların yapımına ağırlık verilerek erişilebilirlik hedefli karayolu çalışmalarının yanı sıra otoyol hamlesi başlatılmıştır.


 

2003 yılı başında ise, ülkemizin öncelikleri tespit edilerek, karayolu ulaşımında hazırlanan Acil Eylem Planı ile kapasite yetersizliği, ulusal ve uluslararası ağ bütünlüğü ve trafik güvenliği esas alınarak bölünmüş yol çalışmalarına hız verilmiştir. Devam eden bölünmüş yol çalışmaları sonucunda, 1 Mayıs 2021 itibarıyla bölünmüş yol uzunluğu 28.215 kilometreye ulaşmıştır.


 

30 Ağustos 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına bağlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışma usul ve esasları ile teşkilat ve görevlerine ilişkin hükümler, yürürlüğe giren 6001 Sayılı Kanun ve 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.


 

2010'lu yıllarda belirlenen ulaşım politikaları doğrultusunda, karayolu ağının kamu kaynaklarının yanı sıra alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi çalışmaları kapsamında Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli olan Yap-İşlet-Devret sistemiyle yapımına başlanan projelerden İstanbul-İzmir Otoyolu'nun tamamı 2019 yılında, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Ankara-Niğde Otoyolu 2020 yılında tamamlanmış, Kuzey Marmara Otoyolu, Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında 2021 yılında hizmete sunulmuştur.


 

2020 yılı ve 2021'in ilk çeyreğinde; illerimizin şehir içi ulaşımını rahatlatan Amasya Çevre Yolu ve Konya Çevre Yolu'nun ilk etabı, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'yu Akdeniz limanları ve Güneydoğu'ya bağlayan 11 tünelli Kahramanmaraş-Göksun Yolu, ülkemizin doğusu ve batısı arasında kesintisiz bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayan Kömürhan Köprüsü, Malatya'yı Sivas'a konforlu bağlayan Tohma Köprüsü, Hasankeyf'in yeni yerleşkesine ulaşımı sağlayan Hasankeyf-2 Köprüsü başta olmak üzere pek çok karayolu yatırımı hayata geçirilmiştir. 


 

Günümüzde, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle Malkara-Çanakkale Otoyolu ve kapsamındaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca; ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli, Mersin ve Antalya arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacak Akdeniz Sahil Yolu, ülkemizin en uzun ayak yüksekliğine sahip köprüsü olacak Eyiste Viyadüğü, Batı Karadeniz'de ulaşım standardını artıracak Zonguldak-Bartın-Amasra-Kurucaşile Yolu ve Mithatpaşa Tünelleri gibi ülkemizin her coğrafyasına dağılan projelerin yapım çalışmaları halen sürmektedir.


 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2021 Eylül ayı itibarıyla 3.532 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 68.588 kilometre yol ağına sahiptir.​


 

 

       Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Dünden Bugüne Karayolları Dokümanı
       Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Yöneticiler Albümü

 


 

 

 

KGM web sitesine ait sayfa

Gerekli uygulamaları indirmek için tıklayınız.