Kurumsal

​​​​Tarihçe       

 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde; ulusal sınırlarımız içinde, 13.900 km'si stabilize şose ve 4.450 km'si toprak olmak üzere, toplam 18.350 km yol ve 94 köprü vardı.​

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında ulaşımda, dönemin en çağdaş teknolojisi olan demiryolu yapımı ağırlık kazandı, ancak bir süre sonra demiryolunun tek başına yeterli olmadığı, sistemin ucundaki ulaşım için karayoluna ihtiyaç olduğu görülerek, 1929 yılında Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose ve Köprüler Reisliği kuruldu ve çıkarılan yol kanunu ile karayolu yapım çalışmalarına hız verildi.​

 

1923-1947 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda, karayolu uzunluğu 43.743 km'ye ulaştı.​

 

1948 yılında yeni bir atılım yapılarak, o zamana kadar kazma, kürek ve insan gücüne dayanan çalışmalardan makinalı çalışma dönemine geçildi ve mevcut yolların envanteri çıkarılarak Türkiye'nin ulaşım ihtiyacını karşılayacak bir yol ağı belirlendi.​

 

Tüm bu çalışmaların dinamik bir kuruluş tarafından belli bir plan ve program çerçevesinde ve çağdaş yöntemlerle yönlendirilmesi gereğinden hareketle, Mart 1950'de Karayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.​

 

Kuruluşundan itibaren, çalışmalarını belirlenen karayolu politikaları kapsamında, planlı ve programlı bir şekilde sürdüren KGM, ilk yıllarında "Tekerlek Dönsün" ilkesiyle, mevcut yolların bakım, onarım çalışmalarının yanı sıra, ana güzergâhlarda yeni yolların yapımına öncelik verdi.​

 

Bu çalışmalarla, 1960'lı yıllarda karayolu ağı 60.000 km oldu, 1960-1970 yılları arasında asfalt kaplamaya ağırlık verildi.​

 

1970'li yıllarda motorlu taşıt sanayiinin kuruluşuyla, trafiği yoğun olan yollarda ve büyük kentlerin çevrelerinde yüksek standartlı, çok şeritli ekspres yollar ve otoyolların yapımı gündeme geldi. ​

 

1980'li yıllarda ise, yüksek standartlı otoyolların yapımına ağırlık verilerek erişilebilirlik hedefli karayolu çalışmalarının yanı sıra otoyol hamlesi başlatıldı.​

 

2003 yılı başında ise, ülkemizin öncelikleri tespit edilerek, karayolu ulaşımında hazırlanan Acil Eylem Planı ile kapasite yetersizliği, ulusal ve uluslararası ağ bütünlüğü ve trafik güvenliği esas alınarak bölünmüş yol çalışmalarına hız verildi.​

 

Devam eden bölünmüş yol çalışmaları sonucunda, ​ Nisan 2020 itibarıyla bölünmüş yol uzunluğu 27.216 km'ye ulaştı.​

 

30 Ağustos 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanlığına bağlanan Karayolları Genel Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları ile Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Hükümler, 13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6001 sayılı Kanun ile düzenlenmiş ve Kurum, özel bütçeli olarak yeniden yapılandırıldı.​

 

2010'lu yıllarda belirlenen ulaşım politikaları doğrultusunda, karayolu ağının kamu kaynaklarının yanı sıra alternatif finans kaynakları kullanılarak geliştirilmesi benimsenerek; İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Malkara – Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü, Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu, Ankara – Niğde Otoyolu gibi önemli projeler Kamu Özel Sektör İşbirliği modeli olan Yap-İşlet-Devret sistemiyle gerçekleştirilmeye başlandı.​

 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Nisan 2020 itibarıyla 3.095 km (%5) otoyol olmak üzere toplam 68.266 km uzunluğunda yol ağına sahiptir.​


 

       Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Dünden Bugüne Karayolları Dokümanı
       Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Yöneticiler Albümü

 


 

 

KGM web sitesine ait sayfa

Gerekli uygulamaları indirmek için tıklayınız.