Atölye Müdürlüğü | Akköprü / Ankara

​Genel Bilgi

​Atölye Müdürlüğü 01.04.1954 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü Merkez Atölyesi adı altında kurulmuştur.

 

Atölye Müdürlüğü; Makine İkmal ve Makine İmalat Başmühendisliği olmak üzere iki adet Başmühendislik, Transit Ambar Şefliği, Teknik Hesaplar Şefliği, Personel ve İdari İşler Şefliği olmak üzere üç adet Şeflik; Daire Tabipliği ve Sivil Savunma Uzmanlığı olmak üzere Yedi birimden oluşmaktadır.

 

Müdürlüğümüz 2375 m2 kapalı olmak üzere toplam 106200m2 alana kurulmuştur.

 

Atölye Müdürlüğünde; Genel müdürlük ve Taşra Teşkilatına ait Araçların Tamir ve bakımlarının yapılması, Teşkilatın ihtiyacı olan inşaat makinelerinin ve ekipmanlarının projelendirilmesi, protiplerinin imal edilmesi,  Makine personelinin eğitilmesi, İkmal, İşletme, Nakliye, Ambarlama, Stoklama işlemleri yapılmaktadır.

 

Makine İkmal Daire Başkanlığı’nın bir Taşra birimi olan, Akköprü Atölye Müdürlüğü yukarıda bahsedildiği ve diğer bölümlerde detaylı olarak bahsedileceği üzere Teşkilatın Uzmanlık konularında bilgi, proje üretmekte; aynı zamanda yapmış olduğu imalatlar, yenileştirmeler, Kurum içi ve Kurum dışı verdiği Eğitimler ve Ambar hizmetleri ile ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam etmektedir.