Önemli ve Global Projeler

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bölünmüş Yol Projeleri

 

ACİL EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMALARI

 

​Karayolları Genel Müdürlüğünde, yol yapım çalışmaları genellikle ihaleli olarak yürütülmektedir. Ancak, Bütçeden Karayollarına ayrılan ödenekler, bu yatırımları gerçekleştirmek için her geçen yıl daha yetersiz hale gelmektedir.Bundan dolayı kamu kurumlarındaki atıl personel ile makine parklarının bir araya getirilmesi suretiyle, yapılması aciliyet arz eden yollar üç ana kategoriye ayrılarak 2002 yılı sonundan itibaren yapılmaya başlanmıştır.

 

​Bu Kategoriler;

 

a) Kapasite yetersizliğinden dolayı bölünmüş yol olarak yapılması gereken kesimler,

 

b) Uluslararası ağ bütünlüğünün sağlanabilmesi için yapılması gereken kesimler, 

 

c) Ulusal ağ bütünlüğünün sağlanabilmesi için yapılması gereken kesimler belirlenmiştir.

 

​​Bu çalışmalarla Ülkemiz Karayollarındaki trafik kazalarının en aza indirilmesi ve özellikle de kapasite yetersizliği sebebiyle düşen hizmet seviyesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.