Site Kullanım Şartları

 

  

Sayın Kullanıcı, Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesine hoş geldiniz.

Aşağıdaki "Kullanım Şartları", Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin kullanımına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesini ziyaret eden her kullanıcı Kullanım Şartlarında yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Kullanım Şartları:  

1.   Web sitemizde yayınlanan çalışmalar, kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Ancak bu bilgiler, ticari amaçlarla kullanılamaz.

2.     Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesini kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3.     Bu site Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olup site içerisindeki bilgiler Kurum tarafından yayınlanmaktadır. Sitemizden bağlantı yapılarak ulaşılan diğer sitelerdeki bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından yayınlanmakta olup, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü bağlamamaktadır. 

4.     Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesinde yer alan her türlü bilgi ve duyuru bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde sitede yer alan bilgilerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz.

5.     Karayolları Genel Müdürlüğü, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

6.     Karayolları Genel Müdürlüğü sitenin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak değişik sebeplerle sitenin erişilebilir olmamasından sorumlu değildir. Bu siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici olarak durdurulabilir.

7.     Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Karayolları Genel Müdürlüğü sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

8.     Bu siteyi ziyaret eden kişilere ait kişisel bilgiler (ip adresi ve ziyaretçi zamanları dışında) toplanmamaktadır.

9.     İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda değildir.

10.  Kullanıcılar ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir.

11.  Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesi, "kullanım şartları” nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayım tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

12.  İhtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Ankara mahkemelerinin yetkili olduğu kabul edilir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Web Sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©