​​​​​​​​​​Yayınlar
 

 

 Yayın No Kitabın Adı Fiyatı
 247 Trafik Sözlüğü  1 TL
 262 Yol Yapımındaki İş Kazaları  5 TL
- Yol Ağlarımızdaki Köprülerimiz  4 TL
- Proje Mühendisleri İçin Karayolu Geometrik Standartları Esasları  2 TL
 - İngilizce Türkçe Karayolları Teknik Sözlüğü  20 TL
 - Trafik İşaretleri El Kitabı 1 30 TL
 - Trafik İşaretleri El Kitabı 2 20 TL
 - Şehiriçi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standardları (Küçük) 15​ TL
 - Yol Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standardı 10 TL
​-
​ Erişme Kontrollü Karayollarında Trafik İşaretleme Standartları 
50 TL​
  Birim Fiyat Listesi                           Tel: 0312 449 81 24
​ ​ ​Birim Fiyat Tarifi                             Tel: 0312 449 824
​ ​ ​Karayolları Teknik Şartnamesi     Tel: 0312 449 93 90
                                                                    0312 449 93 91
​ ​ ​Karayolu Tasarım El Kitabı            Tel: 0312 449 91 33

 

 

Bu yayınlar Karayolları Genel Müdürlüğü Yeni Bina 10. Kat 1028 nolu oda' dan (Temsil ve Destek Hizmetleri Şefliği) temin edilebilir.

 

Tel:  0312 449 85 16


 

Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) 2020 Yılı Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplamalar, Bakım ve Trafik işlerine ait Birim Fiyat Listesi​
KGM web sitesine ait sayfa Trafik ve Ulaşım Bilgileri (2004 - 2019)
KGM web sitesine ait sayfa Devlet ve İl Yolları Bakım - İşletme Maliyetleri (2004 - 2018)
KGM web sitesine ait sayfa Otoyollar Bakım - İşletme ve Ücret Toplama Maliyetleri (2004 - 2018​)
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayolları Genel Müdürlüğü Görev Alanına Giren Köprü, Viyadük, Tünel'ler ile Bina ve Tesislerine Verilecek İsimlere ait Tespit ve Uygulama Yönergesi
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Kar ve Buzla Mücadele Rehberi
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayollarında Ağır Taşıt Trafiğinin ve Yük Taşımacılığının Özellikleri ve Eğilimleri (2010-2014)
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayolu Ulaşım İstatistikleri 2018​
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayollarında Ağır Taşıt Trafiğinin ve Yük Taşımacılığının Özellikleri ve Eğilimleri (2007-2009)
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Devlet Yolları Trafik Akımı Özellikleri ve Trafik Parametreleri
KGM web sitesine ait sayfa 5'er Yıllık Devlet ve İl Yolları Bakım - İşletme Harcamaları Analizleri (1999 - 2015)
Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) 1999-2004 Yılları Otoyollar Bakım - İşletme ve Ücret Toplama Harcamaları Analizleri

 

 

KGM web sitesine ait sayfa

Gerekli uygulamaları indirmek için tıklayınız. 

 

​ ​