Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

​​​​


Görev ve Sorumlulukları

 

1-  Kurumun Basın ve Halkla İlişkiler çalışmalarını planlamak ve belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

        

2- Kurumun çalışmalarına ilişkin kamuoyundan gelen öneri ve eleştirileri, ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek, halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemleri belirlemek ve makamın uygun görüşünü alarak uygulanmasını sağlamak.

 

3- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırmak.

 

4- Karayolları Genel Müdürlüğünü tanıtmak ve teşkilatın hizmet alanına giren çalışmalar konusunda kamuyu bilgilendirmek, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar ya da kampanyalar hakkında kamuoyu araştırması yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek makama sunmak.

 

5- Karayolları Genel Müdürlüğünün çalışmalarına yönelik kamuoyunu aydınlatıcı haberler hazırlayarak basın-yayın kuruluşlarınca yayınlanmasını sağlamak, ayrıca kurum içinde iletişimi sağlamaya yönelik süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, kitap vb. dokümanları hazırlamak.

 

6- Yazılı, görsel ve sosyal medyayı günlük olarak izlemek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin haber, yorum ve yazılar hakkında makamı bilgilendirmek, gerektiğinde konu ile ilgili merkez ve taşra birimlerinden alınacak bilgilerle bu haber ve yorumlara yanıt, açıklama, tekzip hazırlamak, basın ve yayın kurumları nezdinde girişimlerde bulunmak.

 

7- Açılış ve temel atma törenleri ile Genel Müdürlüğün ve Bölge Müdürlüklerinin düzenlediği toplantılar ve kampanyalar için tanıtıcı broşür, Genel Müdürlük Makamı için konuşma metni, Bakanlık Makamı için bilgi notu hazırlamak, bu faaliyetlerin ve diğer bilimsel-sosyal-kültürel etkinliklerin basın yoluyla kamuya duyurulmasını sağlamak.

 

8- Makamın olumlu görüşü oluştuktan sonra özel gün ve toplantılar için ya da kurum çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunabilecek ve kurum çalışanları arasında hoşgörü ve sosyal dayanışmanın temini için gerekli faaliyetleri Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak planlanmak, öneriler geliştirmek ve hayata geçirmek.

 

9- Genel Müdürlük Makamı tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenlemek, toplantıları basına duyurmak ve basına yönelik bilgi notu ve dokümanları hazırlamak.

 

10- Genel Müdürlüğün geçmişine ve bugününe yönelik bilgi, belge ve dokümanları toparlayarak tarihçe arşivini oluşturmak.

        

11- Makamın vereceği diğer işleri ve görevleri yapmak.

​ 

Şeflikler:

Basınla İlişkiler Şefliği

Halkla İlişkiler Şefliği

Bilgi Edinme Şefliği

Dökümantasyon  ve Yayın Şefliği

Büro Şefliği