Duyuru Detayı​T.C. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANANLARIN 03/11/2021 TARİHİNDE AÇIKLANAN YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU !

​2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek-1 inci maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 Kasım 2021 tarihli kura sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formunu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu’ nu eksiksiz doldurup atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 18/11/2021 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


EKLER : 

- İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !​ 
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız!​ 
(Bilgisayar ortamında doldurulacak ve 2 nüsha çıktı alınacaktır.)


ATAMAYA ESAS BELGELER : 

1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

2- Öğrenim Belgesi (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) 

3- Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir) 

4- Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilebilir)

5- Belgelik Fotoğraf (6 adet) (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” kurallarına uygun olacak)

6- Sağlık Kurulu Raporu 

7- Mal Bildirim Formu (arkalı önlü tek kağıda çıktı alınacak) (Form için tıklayınız !​

8- Varsa SGK Hizmetlerini Gösterir Belge

  BAŞVURU ADRESİ:

  Karayolları Genel Müdürlüğü
  Personel Dairesi Başkanlığı
  Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü
  A Blok  Kat:2  Oda No:210
  İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe
                             06100 Çankaya / ANKARA

   Tel : (0312) 449 84 10​