Duyuru DetayıASFALT ENDÜSTRİSİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM KONFERANSI ANKARA'DA YAPILDI

 

Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneğinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Asfalt Endüstrisinde Yeşil Dönüşüm Konferansı' Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen'in katılımıyla 25 Ekim Salı günü Ankara'da gerçekleştirildi. Uluslararası düzeyde uzmanların yer aldığı etkinlikte, sektör temsilcileri bir araya geldi.

 “İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm konusu, çağımızın en önemli gerçeği"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen, İklim Değişikliği ve Yeşil Dönüşüm konusunun, çağımızın en önemli gerçeği olduğunu belirterek, sürdürülebilir karayolu yatırımları ve akıllı ulaşım politikalarının sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik politikaların odağında yer aldığını söyledi.

Özellikle artan hareketliliğe bağlı olarak ulaşımdan kaynaklanan emisyon oranlarının yükselmesinin, sektörün yeniden düzenlenmesini zorunlu hale getirdiğine işaret eden Gülşen, 2003-2022 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında taşıt hareketliliğinin yüzde 168 artarak 140,5 milyar taşıt x km seviyesine ulaştığını açıkladı. Gülşen konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yolcu ve yük hareketliliğinden ortaya çıkan trafik, tüm toplumlar için fırsat, kolaylık ve imkân sağlarken; trafiğin etkin, çevreye duyarlı yönetilmesi, ulaşım modlarının sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmeler ışığında yeniden ele alınması önem taşımaktadır. Bu bağlamda asfalt yollar için en sürdürülebilir strateji, asfalt yolu mümkün olduğu kadar uzun süre koruyarak hizmet ömrünü uzatmaktır. Daha maliyetli onarım veya yeniden yapıma girmeden önce, asfalt kaplamanın bütünlüğünü sağlayan koruyucu bir varlık yönetim sisteminin uygulanması ekonomik açıdan doğru bir stratejidir."

“Yeni fikirleri, uygulamaları, tüm çözüm önerilerini dikkate alıyoruz"

Genel Müdürümüz Gülşen, özellikle son 21 yılda sektörel gelişmeleri, yeni fikirleri, uygulamaları, tüm çözüm önerilerini dikkate alarak hayata geçirdikleri her bir projenin bu amaca hizmet ettiğini belirterek, “Bugün, Kurumumuz sorumluluğundaki yol ağının yüzde 42'sini oluşturan 29 bin 158 kilometrelik bölümü bölünmüş yol olarak trafiğe hizmet vermekte, bu sayede karbon salınımı her yıl 5,2 milyon ton azaltılmaktadır. Türkiye'de özellikle son yıllarda Yap-İşlet-Devret yöntemiyle hayata geçirdiğimiz otoyol projeleri ile günümüzde kullanılan akıllı ulaşım sistemleri teknolojisiyle uyumlu, gelecek teknolojilere de uyum sağlayabilecek bir altyapı oluşturulmuştur." dedi.  

“İklim değişikliğinin etkilerini merkeze alan bir strateji geliştirdik"

Çevre dostu konseptine uyumlu tesis edilen otoyollarımızda yüz binlerce ton karbon emisyon azaltımı sağlandığını dile getiren Gülşen, yapılan çalışmalara ilişkin şunları aktardı: “Kurumumuz atmosfere ve çevreye zarar vermeyen aynı zamanda ekonomik olan yenilenebilir enerji kaynaklarına da önem vermekte olup, İzmir ve Van'da iki adet Güneş Enerjisi Santrali kullanıma alınmıştır. Ulaşımda yeşil dönüşümün bir diğer ayağı olan bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla bugüne kadar 72 km bisiklet yolu tesis edilmiş, 50 km'de de çalışmalar devam etmektedir."

Gülşen, 2024-2028 dönemi Stratejik Planı'nda da iklim değişikliğinin etkilerini merkeze alan bir strateji geliştirdiklerini, bundan sonraki süreçte de yeşil dönüşüme katkı sağlayacak, verimliliği artıran çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi. ​