Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​Türkiye TEN-T(Avrupa Transit Taşımacılık Ağı) Karayolu Güzergahları

      Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci ile birlikte, Trans-Avrupa Ağlarına bağlanması için izleyeceği stratejinin belirlenmesi, çok türlü taşımacılığı sağlayacak ana güzergahların tespiti için “Ulaştırma Altyapı İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi (TINA)” Projesi gerçekleştirilmiştir.

 

    Proje kapsamında, ülkemizin karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu olarak tüm ulaşım modları incelenmiş, her mod için çekirdek ağ tanımlaması yapılmış, projeler ve öncelik sıraları belirlenmiştir. Proje güzergahlarına ait detay bilgileri içeren TEN-T Dokümanı hazırlanmış olup, 2010 yılı sonu itibariyle “nihai” duruma getirilmiştir. 2009 ve 2030 yılı için belirlenen proje güzergahlarının veri güncellemeleri periyodik olarak devam edecektir.

 

      Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin karayolu altyapısından sorumlu kurum olarak, TINA ve Türkiye TEN-T çalışmalarında aktif görev almış, karayolu ağının belirlenen hedefler doğrultusunda geliştirilmesi ve uluslararası standartlarda hizmet vermesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Önerilen Türkiye TEN-T Karayolu Ağı Uzunlukları (km)

Önerilen TEN-T Karayolu Ağı Güzergahları (42 adet)

15.200

Önerilen TEN-T içindeki Öncelikli Projeler (17 adet)

4.971*

TINA Çalışmasında yer almayan ancak, Planlanan Otoyol Projeleri (12 adet)

4.826*

 

 

* Gebze-İzmir Otoyolu (421 km) ve * Kuzey Marmara Otoyolu (414 km) Projeleri dahil

 

 

 

 

 

 

 

 Avrupa Birliği tarafından 11 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan 1315/2013 sayılı Tüzükte (Regulation) Trans-Avrupa Ağları yeniden belirlenmiştir. Ayrıca, “Çekirdek Ağ (Core Network)” ve “Kapsamlı Ağ (Comprehensive Network)” kavramları ile ulaştırma altyapısının kurulması, işletilmesi, kontrolü ve güvenlik sistemlerinin yönetimi için “Altyapı Yöneticisi (Infrastructure Manager)” tanımını da içeren sistem yapılanması tanımlanmıştır. 


 Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin karayolu ağının TEN-T kapsamındaki güzergahları konusunda çalışmalara katılmakta olup Çekirdek Ağ ve Kapsamlı Ağ haritaları üzerinde AB ile müzakereler devam etmektedir.