Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​Bütçe ve Performans Programı Şubesi Müdürlüğü


Şeflikler:

  • Mali Hizmetler Uzmanı
  • Bütçe Şefliği
  • Yatırım Programları Şefliği
  • Performans ve Kalite Ölçme Geliştirme Şefliği
  • ​Büro Şefliği

 

 Telefon:  312 - 449 83 30