Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​​Organizasyon Şeması

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
   
 
Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü
  
 
İç Kontrol Şubesi Müdürlüğü
  
 
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü
  
 
Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü

 

Bütçe Programı ve Performans Şubesi Müdürlüğü

 


İstatistik ve Dökümantasyon Şubesi Müdürlüğü

 

 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğü