Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şubesi Müdürlüğü


Şeflikler:

 • Mali Hizmetler Uzmanı
 • Gider ve Ödemeler Şefliği
 • Memur Özlük Hakları Şefliği
 • İşçi Özlük Hakları Şefliği
 • Tahakkuk Şefliği
 • Mevzuat Şefliği
 • Çeşitli Ödemeler Şefliği
 • Gelir ve Tahsilat Şefliği
 • Kesin Hesap ve Raporlama Şefliği
 • Emanetler Şefliği
 • Büro Şefliği

 

 Telefon:  312 - 449 82 60