Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İç Kontrol Şubesi Müdürlüğü

    
Şeflikler:

  • Mali Hizmetler Uzmanı
  • Teknik İşler Ön Mali Kontrol Şefliği
  • İç Kontrol Standartları Hazırlama Şefliği
  • Personel Ön Mali Kontrol Şefliği
  • Büro Şefliği

 

 Telefon:  312 - 449 82 40