Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​Müzakere Sürecinde AB Mevzuatları

Türkiye-Avrupa Birliği müzakere sürecinde, Genel Müdürlüğümüzün sorumlu kuruluşlar arasında belirlendiği TAŞIMACILIK POLİTİKASI başlığı altında, Türkiye mevzuatının uyumlaştırılacağı ve uygulanacağı AB mevzuatları belirlenmiş, kurumumuz içinde ilgili birimler tespit edilerek, hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.

 

Kurumumuzun, “karayolu altyapısının yapım-bakım-işletilmesi” faaliyet alanı ile ilgili 4 adet AB direktifi bulunmakta olup, uyumlaştırmanın 2011 sonrası dönemde yapılması hedeflenmektedir.

 

. Belirli Altyapıların Kullanımı için Ağır Yüklü Taşıtların Ücretlendirilmesi (1999/62/EC, 2006/38/EC (Düzeltme1) ve 2011/76/EU (Düzeltme2)) : Trans-Avrupa Karayolu Ağında (TEN) ulaştırma faaliyetinde bulunan taşıtların ücretlendirilmesi, hesap esaslarının belirlenmesi, taşıt sınıflandırma ve vergilendirmeyi de kapsayan yeknesak sistemin oluşturulması amaçlanmıştır.

 

.  Trans-Avrupa Karayolu Ağı Üzerindeki Tüneller için Minimum Güvenlik Gereksinimleri (2004/54/EC ) : TEN üzerindeki 500 m’den uzun, proje-yapım-işletim halindeki tünellerde, trafik güvenliğinin sağlanması, güvenlik önlemlerinin belirlenmesi, güvenlik yönetimi sisteminin kurulması hedeflenmiştir.

 

. Elektronik Yol Ücreti Toplama Sistemlerinin Birlikte İşletilebilirliği (2004/52/EC ve Komisyon Kararı 2009/750/EC ) : AB karayolu ağı üzerinde bulunan mevcut ve kurulacak ücret toplama sistemlerinin birlikte işletilmesi, buna yönelik olarak “Avrupa Elektronik Ücret Toplama Hizmeti-EETS” oluşturulması planlanmış ve teknik esasları tanımlanmıştır.

 

. Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi (2008/96/EC) : Trans-Avrupa Karayolu Ağının proje-yapım-işletim halindeki bütün kesimlerinde, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması, ilke ve yöntemlerin belirlenmesi, denetçilik yapılanmasını da kapsayan “Güvenlik Yönetimi Sisteminin” kurulması amaçlanmıştır.

 

 ​Ayrıca, Avrupa Parlamentosunda görüşülen ve yürürlüğe giren, Kurumumuzun faaliyet alanı kapsamındaki “yeni mevzuatlar” da takip edilmekte, sorumluluğumuzda bulunan konular değerlendirmeye alınmaktadır.