Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​KGM-Avrupa Birliği İlişkileri

 Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Süreci 5 Ekim 2005 tarihinde resmen başlamış, müzakere konuları 35 başlık altında toplanmıştır. Tarama çalışmaları sonucunda, konularla sorumlu ve ilgili  Devlet organları belirlenmiş olup, sürecin gerektirdiği çalışmalar devam etmektedir.

 

  Genel Müdürlüğümüz, AB Mevzuatının Türkiye Mevzuatına aktarılması ve uygulanması açısından, karayolu altyapısı faaliyet alanı kapsamında, 6 başlıkta çalışmalara katılmaktadır.

 

Sorumlu olduğumuz müzakere başlığı :

14.Fasıl; Taşımacılık Politikası : güvenli, verimli ve çevre açısından sağlam ve kullanıcı dostu taşıma hizmetlerini teşvik ederek iç pazarın işleyişini geliştirmeyi amaçlar. Taşımacılık mevzuatı karayolu, demir yolları, iç su yolları, birleşik ulaşım biçimleri, havacılık ve deniz ulaşımı sektörlerini içerir.

 

İlgili olduğumuz müzakere başlıkları :

1.Fasıl; Malların Serbest Dolaşımı : üye ülkelerce üretilen veya belirli kurallar çerçevesinde topluluk dışından ithal edilen sanayi ürünlerinin, teknik engelle karşılaşmadan, Topluluk dâhilinde serbest dolaşıma girmesini hedeflemektedir.

 

 18.Fasıl; İstatistik : makro ekonomik ve fiyat istatistikleri, demografik ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler ile ticaret, taşımacılık, dış ticaret, tarım, çevre, bilim ve teknoloji istatistikleri gibi çeşitli alanlarda metodoloji, sınıflandırma ve veri toplama şekillerini kapsar.

 

 21.Fasıl; Trans-Avrupa Ağları : taşımacılık, telekomünikasyon ve enerji altyapıları alanlarında Trans-Avrupa Şebekelerinin (TEN) oluşturulması, geliştirilmesi, ulusal şebekelerin düzgün bağlantısı ve birlikte çalışabilirliğinin desteklenmesi, iç pazardan tamamen faydalanmayı ve topluluk içinde ekonomik büyümeye ve istihdam yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

 22.Fasıl; Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu : bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların azaltılmasına yönelik bütün çalışmaları, AB'nin Yapısal Fonlarına ilişkin tüzüklerin uygulanması ve fonların kullanımına yönelik mekanizmanın oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır.

 

 27.Fasıl; Çevre : AB'nin çevre politikası sürdürülebilir gelişmeyi desteklemekte ve bugünkü ve gelecekteki nesiller için çevrenin korunmasını amaçlamaktadır. Ayrıca önleyici eyleme, kirletenin ödemesi prensibine, çevresel zararla kaynağında mücadeleye, sorumluluk paylaşımına ve çevre korumasının diğer AB politikalarına entegrasyonuna dayalıdır.

 

 Türkiye-AB arasındaki müzakere sürecinde, gerekli aşamaları tamamlanan konular müzakereye açılabilmektedir. Bu anlamda, “Taşımacılık Politikası” başlığının AB Konseyinde görüşmeleri devam ettiğinden, müzakerelere henüz başlanmamıştır.