Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​AB Kapsamında Yürütülen Projeler

  Avrupa Birliği (AB), katılım sürecindeki ülkeler için mali kaynaklar oluşturmuş olup, belirli şartlar ve aşamalar gerçekleştikten sonra, kaynakların kullanımına izin verilmektedir. Ülkemiz, “Aday Ülke” olması nedeniyle, söz konusu AB kaynaklarından istifade edebilmektedir. Bu amaçla, Kurumumuz, faaliyet alanı ile ilgili konularda, projeler geliştirme gayreti içindedir.

 

  AB Katılım Öncesi Mali Yardımı 2002-2006 dönemi Programının ikinci bölümüne sunulan iki adet proje için mali kaynak sağlanmış olup, Projelerin mevcut durumu aşağıda özetlenmiştir.

 

 1.Türkiye’de Karayolu Güvenliğinin Arttırılması Projesi : 2008 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan Projenin yapım çalışmalarına Ocak 2009 tarihinde fiilen başlanmış, Aralık 2011 tarihinde tamamlanmıştır.

 

  Karayolları 1.(İstanbul), 4.(Ankara), 7.(Samsun), 8.(Elazığ), 10.(Trabzon), 14.(Bursa), 15.(Kastamonu) ve 16.(Sivas) Bölge Müdürlükleri sınırları dahilinde çeşitli iş kalemlerinde yer alan Proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

 

           · Beton ve çelik otokorkuluk tesisi çalışmaları

           · Köy geçişlerinde alt geçit amaçlı kutu menfezlerin yapımı

           · Tespit edilen karayolu kesimlerindeki kurb iyileştirmeleri ve kavşak düzenlemeleri

           · Projede yer alan köprü ve tırmanma şeridi çalışmaları

           · Ayrıca, kavşaklardaki Sinyalizasyon Tesisi işleri

  

 

 

Kavşak Düzenlemesi Köy Geçişi Kutu Menfez Otokorkuluk

 

 

 

Beton Bariyer Yol İyileştirme Çalışmaları Kurb İyileştirmesi

 

 

2.Kırklareli–Dereköy–Aziziye–(Türkiye-Bulgaristan) Sınırı Devlet Yolunun İyileştirilmesi Projesi : Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında yer alan Projede, Mayıs 2008’de başlanan yol yapım çalışmaları, 1 Temmuz 2009 tarihinde tamamlanmıştır.

 

Projenin yapım sözleşmesinde yer alan tüm hedefler yerine getirilmiş, trafik güvenliği ve sürüş konforu yönünden açık bir iyileşme sağlanmıştır.