Arge Projeleri Bilgileri

​Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Laboratuvarlarında; yol yapım, bakım ve işletiminde kullanılan tüm malzemelerin testleri yapılabilmekte, yeni ürün ve sistemler geliştirilmektedir.

İç piyasa yanında, yurtdışında hizmet veren Türk firmalarının teknik problemleri çözülmekte, uluslararası geçerliliği olan raporlar verilebilmektedir.

TÜBİTAK destekli projelerle yol üstyapılarının tasarım metotları geliştirilmiş, kazınan asfalt malzemelerin yeniden kullanımı sağlanmış, ileri teknoloji gerektiren sessiz, güvenli ve uzun ömürlü aşınma tabakası geliştirilerek uygulamasına başlanmış, bitümlü bağlayıcıların iklim ve trafiğe bağlı olarak kullanımı sağlanmıştır.

Kurulan Üstyapı Yönetim Sistemi ile kaynaklarımız etkin kullanılmaktadır. İnsan ve çevreye duyarlı Ar-Ge çalışmaları kapsamında; çevre dostu su bazlı yol çizgi boyaları, daha az enerji ve emisyon salınımıyla üretilen ılık asfalt teknolojisi, yarma ve tünel portallarında kazı imalatını azaltacak tasarım ve yapım teknolojileri, atık lastiklerin asfalt kaplamalarda kullanımı ile çevre dostu buz çözücü ve önleyici sıvılar üzerine çalışmalar yapılmaktadır.