Tarihi Köprü Bilgileri

​2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan Tarihi Köprülerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmakla görevli Karayolları Genel Müdürlüğü envanterinde 2023 yılı itibarıyla kayıtlı; yurt içinde 2474 adet taş, ahşap, demir ve betonarme tescilli tarihi köprü, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere Osmanlı Dönemine ait 316 adet tarihi köprü bulunmaktadır.

Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğünün kurulduğu 2003 yılından itibaren günümüze kadar toplam 465 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. 

Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Genel Müdürlüğümüz, Ata yadigârı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlamaktadır.

2024 yılı itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 68 adet tarihi köprüde restorasyon uygulama çalışmaları devam etmektedir. ​
 
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ülke genelinde tarihi köprülerin restore edilmesine yönelik geliştirilen projelerle, koruma anlayışının toplumda yaygınlaştırılması, tarihi ve kültürel değeri olan eserlerimizin ülkemizin kültür turizmine katkı vermesi sağlanmaktadır.