Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​Jeolojik Hizmetler Şubesi Müdürlüğü

Şeflikler:
  • Jeolojik Etütler Şefliği
  • Fotojeolojik Etütler Şefliği
  • Malzeme Ocak Etütleri Şefliği
  • Sondaj Şefliği
  • Jeofizik Şefliği
  • Büro Şefliği 

 

 Büro Telefon:  312 - 449 73 66