Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı

Organizasyon Şeması

Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı
   
 
Kamulaştırma Şubesi Müdürlüğü
  
 
Emlak ve İmar Şubesi Müdürlüğü
  
 
Malzeme Ocakları Şubesi Müdürlüğü
  
 
Taşınmaz Değerleme Şubesi Müdürlüğü