Önemli ve Global Projeler

​​Türkiye Trans-Avrupa Ulaştırması Karayolu Ağı (TEN-T)

Türkiye'de TEN-T (Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları) ile Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımının kolaylaştırılması için iyi bir ulaştırma altyapısı oluşturularak bunun trans-Avrupa ulaştırma ağlarına eklemlenmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Ülkemiz, hızlı, güvenilir çok modlu (multi-modal) ulaştırma altyapısının oluşturulmasına ve Karadeniz, Asya, Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında gerekli ulaştırma bağlantılarının sağlanmasına büyük önem vermektedir.


TEN-T kapsamında 02.12.2005 - 10.07.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Analizi (TINA Türkiye) Çalışması ile Ülkemizin TEN-T ile bağlantısını sağlayacak koridorlar ve bu koridorları güçlendirecek öncelikli altyapı yatırım ihtiyaçları belirlenmiştir. Söz konusu çalışma ile önceliklendirilen ve çekirdek ağın inşasını amaçlayan altyapı projelerinin finansmanı AB fonlarından sağlanmaktadır.


Türkiye TEN-T Haritası "21 nolu Trans-Avrupa Ağları Faslı" çalışmaları kapsamında hazırlanmış ve 21 Haziran 2016 tarihinde Rotterdam'da gerçekleştirilen bakanlar toplantısında onaylanmıştır. Haritalar, AB'nin iç prosedürü tamamlandıktan sonra ilgili AB düzenlemesinin ekinde yer alacaktır.


Bu kapsamda, Türkiye TEN-T Karayolu Ağı Haritası TINA çalışması baz alınarak, AB Komisyonunca belirlenen "TEN-T Rehber İlkeleri" çerçevesinde Kapsamlı Karayolu Ağı ve Çekirdek Karayolu Ağı olmak üzere iki farklı kategoride hazırlanmıştır. Çekirdek Karayolu Ağı stratejik olarak en önemli ve yatırım anlamında öncelikli karayolu altyapılarını, Kapsamlı Karayolu Ağı ise ikincil öneme sahip karayolu altyapılarını içermektedir.


Ayrıca Türkiye'nin TEN-T ağına ilişkin ulaştırma verilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı bir sistemde depolanması, haritalanması, analizi, raporlanması, karar alıcılara öneriler sunabilmesi ve Avrupa Komisyonuna iletilebilmesi amacıyla hazırlanan ve AB fonları kullanılarak gerçekleştirilen Ulaştırma Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (UBYS - TIMS) 14 Haziran 2016 tarihinde başlamış ve 23 Kasım 2017 tarihinde de tamamlanmıştır.


Türkiye TEN-T Kapsamlı Karayolu Ağı uzunluğu toplam 16.799 km'dir. Bunun 9.212 km'sini Çekirdek Karayolu Ağı oluşturmaktadır.