Önemli ve Global Projeler

​Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)

 

ECO, üye ülkeler arasındaki ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla 1985'te İran, Türkiye ve Pakistan tarafından kurulan hükümetlerarası bölgesel bir organizasyon olup 1964'ten 1979'a kadar varlığını sürdüren Kalkınmaya Yönelik Bölgesel İşbirliği (Regional Cooperation for Development, RCD) organizasyonunun devamı niteliğindedir.


ECO'ya 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan üye olmuştur.


Yeni bir organizasyon olmasına rağmen ECO bölgesindeki ticari canlılık her geçen gün artarak devam etmekte, uluslararası önemi büyümektedir. Bununla birlikte, organizasyon amaçlarını ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda uygun altyapı eksikliği gibi bir takım zorluklarla karşılaşılmaktadır.


Günümüze kadar üye ülkeler; ortak çabaları ile bölgesel gelişim hızını arttırmak için işbirliği yapmakta, ortak kültürel ve tarihsel benzerliklerin yanı sıra amaç ve isteklerini gerçekleştirmek amacıyla mevcut altyapı ve ticari bağlantılarını kullanabilmektedirler. ECO işbirliği ile enerji, ticaret, ulaşım, tarım ve uyuşturucu kontrolü gibi öncelikli sektörlerde bazı projeler gerçekleştirilmiştir.


Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan ECO'ya üye ülkelerdir.


ECO Bakanlar Kurulu (The Council of Ministers, COM) en üst karar verme organı olup Dışişleri Bakanları veya Hükümet tarafından tayin edilmiş bazı Bakanlık temsilcilerinden oluşur. Bakanlar Kurulu, üye ülkeler arasında rotasyon ile en az yılda bir kez toplanır.

 

ECO Bölgesel Planlama Konseyi (The Regional Planning Council, RPC) Üye Ülkelerin Planlama Teşkilatlarının Başkanlarından veya onlara denk olan temsilcilerinden oluşmaktadır.

 

Türkiyedeki ECO güzergahlarının büyük bir bölümü son yıllarda asfalt kaplamalı bölünmüş yola dönüştürülmüştür. Yatırım Programı çerçevesinde bazı kesimlerde de standart yükseltme çalışmaları devam etmektedir.


Ülkemizdeki ECO güzergahları ECO ülkelerini Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu ülkelerine bağlayan en kısa ve yüksek standartlı karayolu güzergahlarıdır.


2011 yılı Mayıs ayı itibarıyla ECO Sekretaryasınca ECO Transit Karayolları Haritası hazırlanmış ve üye ülkelere dağıtımı yapılmıştır. Güncel ECO Türkiye Karayolu Haritası aşağıda sunulmuş olup ECO Türkiye karayolu ağının uzunluğu 9.914 km'dir.