Önemli ve Global Projeler

​E - Yolları / Ana Trafik güzergahları için Avrupa Anlaşması (AGR)


İkinci Dünya Savaşından sonra 16 Eylül 1950'de Cenevre'de “Uluslararası  Ana Trafik Arterleri Oluşturulması Deklarasyonu" ya da “Avrupa Uluslararası Ana Trafik Yolları Anlaşması" (AGR - Accord Grand Routes) Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu  (BM/AEK) (United Nations/Economic Commission for Europe (UN/ECE)) tarafından hazırlanmıştır.


Avrupa “E Yolları Ağı", AEK bünyesindeki çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Üye devletlerin hükümetlerince E - Yolları Ağına  tahsis edilecek güzergahları düzenleyen anlaşmaya Türkiye, 10 Mart 1954 tarihinde 6360 sayılı Cenevre'de imzalanmış olan  “Milletlerarası Ana Trafik Yollarının İnşasına Mütedair Beyanname" ile bu beyannamenin 1, 2 ve 3 sayılı eklerine “Türkiye Cumhuriyeti  Hükümetinin İltihakı Hakkında Kanun" ile katılım kararı almıştır. 


Türkiye, AGR Uluslararası E - Yolları Ağının Güneydoğu Avrupa uzantısında yer almaktadır. AGR hükümlerine göre Avrupa'dan  Türkiye'ye üç ana arter giriş yapmaktadır. Bunlar: Bulgaristan sınırından (Kapıkule) giriş yapan E-80, Yunanistan sınırından  (İpsala)  giriş yapan E-90 ile Bulgaristan'ın Varna Limanından gelip Samsun Limanı üzerinden denizden geçiş sağlayan E-70 numaralı  arterlerdir.


Bu güzergahlar, Anadolu üzerinden Türkiye'nin Güney ve Doğu sınırındaki Orta Doğu ve Asya uluslararası karayolu ağlarına  bağlantı sağlamaktadır. (www.unece.org)


Ülkemizdeki E-Yolları uzunluğu toplam 9.375 km' dir.