Önemli ve Global Projeler

​Avrasya Karayolu Bağlantıları (EATL) 

Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonuna  (BM/AEK)' ya üye olmalarıyla birlikte BM/AEK İç Ulaştırma Komitesinde "Avrasya Karayolu Bağlantıları" Projesi (Euro-Asian Transport Links (EATL)) gündeme gelmiştir. EATL kapsamında Asya'daki ana bölgelerin Pan–Avrupa Ulaştırma Koridorları ile bağlantılarının sağlanması hedef olarak belirlenmiş ve bu hedef doğrultusunda büyük ölçekli altyapı yatırımlarından önce ulaşımı kolaylaştırıcı önlemlerin alınması benimsenmiştir. Bu çerçevede, Avrasya bağlantılarının geliştirilmesinin planlanması yönünde çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesi temel alınarak Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) ve Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN/ESCAP) ile yakın işbirliği içinde "Avrasya Ulaştırma Bağlantıları"nın planlanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

 

EATL Projesinin 2002-2007 dönemini kapsayan I. Aşaması  UN/ECE ve UN/ESCAP ortak girişimi olarak başlamıştır. Bu aşamada üye ülkelerin Ulusal İrtibat Yetkililer ile yapılan çalışmalar sonucunda karayolu güzergahları tespit edilmiş ve bunların gelişimine ait öncelikler tespit edilmiştir. EATL Projesinin 2008-2013 dönemini kapsayan II. Aşamasında uzmanlar grubu Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayan dokuz adet karayolu ve demiryolu koridoru seçmiş olup üye ülkelere ait 311 adet projenin maliyetlerini belirlemiştir. EATL Projesinin 2013-2015 dönemini kapsayan III. Aşamasında belirlenen hedefler ise EATL karayolu bağlantılarının operasyonel hale getirilmesi olup altyapı projelerinin finansmanının kolaylaştırılmasının yanı sıra Avrupa ile Asya arasındaki kara taşımacılığında sınırları geçerken fiziksel ve idari darboğazların kaldırılmasıdır.

 

Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye Avrasya Karayolu Bağlantılarının tesis edilmesi sürecinde önemli rol oynamıştır. EATL Projesinin I. ve II. Aşamalarında çalışmalar sonucunda  Türkiye hem E - Yolları hem de Asya Karayollarından oluşan 5.663 km uzunluğundaki karayolu ağını "Türkiye Avrasya Karayolu Ağı" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, yaklaşık 208 km uzunluğundaki Filyos ve Çandarlı liman bağlantı yollarının da Avrasya Karayolu Ağı kapsamına alınması önerilmiştir.

 

(http://www.unece.org/trans/main/eatl)