Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

​​​​ Ulaşım Etütleri Şubesi Müdürlüğü

​​
  • Şeflikler:
  • Ulaşım Etütleri​ ve Analizleri​ Şefliği
  • Trafik Tahmin ve Modelleme Şefliği
  • Ulaşım Etütleri Elektronik Sistemler Şefliği
  • Ulaşım Araştırmaları Şefliği
  • Büro Şefliği 

 

Telefon: 312 - 449 96 50