Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı

Harita Şubesi Müdürlüğü

Şeflikler:
  • Jeodezi Şefliği
  • Fotogrametri Şefliği
  • Proje Şefliği
  • Harita Keşif Şefliği
  • Büro Şefliği

 

 Telefon: 312 - 449 91 05