Çalışma Yapılan Yollar

Yol Kontrol Kesim NoBildirim TarihiGüncelleme Tarihi
260-16Kangal-Sincan Ayr.- Divriği yolunun 22-32.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. 20.05.202202.11.2022
58-03Zara-Şerefiye-Suşehri yolunun 8-13.km leri arasında yolun her iki istikametindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 25.08.202215.11.2022
58-29Celalli -Bulucan yolunun 26-34.km.leri arasında sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 27.08.202215.11.2022
58-29Celalli Bulucan yolunun 0-16.km.leri arasında devam eden altyapı ve sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 15.09.202215.11.2022
58-52851-02K.K.No'lu Devlet Yolunun K.K.No'ya göre 6.Km den CEMEL Beldesine ayrılan yol ile 58-52 K.K.No'lu Şarkışla- Altınyayla İl Yolunun 21.Km'sindeki birleşim yerine tekabül eden servis yolu trafiğe açılmış olup, yol kullanıcılarının yatay ve düşey işaretlemelerine ve işaretçilere uymaları gerekmektedir.25.11.202225.11.2022
58-83Çermik-Yıldızdağı yolunun 37-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 13.06.202215.11.2022
850-05Sivas-(Kangal-Gürün Ayr.-) yolunun 3-5.km.leri arasında T.C.D.D.'na ait duvar çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde yolun daralmasına ilişkin işaretleme yapılmış olup, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 08.06.202215.11.2022
850-05Sivas-Ulaş-Kangal yolunun 0-2.km.leri arasında Kızılırmak sağ ve sol kıyı atık su toplayıcı projesi işi kapsamında yol trafiğe kapatılacak olup, ulaşım servis yolundan (Recep Tayyip Erdoğan Bulvarından Cumhuriyet Üniversitesi içinden) sağlanacaktır.26.11.2022
850-07Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.14.09.202215.11.2022
851-01Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-23.km.leri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. 06.05.202115.11.2022
855-02Mesudiye-Sivas yolunun 50-53.km.leri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanmaktadır.04.09.201904.11.2022
865-02Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45.km.leri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.08.08.202215.11.2022
865-03Giresun İl Sınırı-Suşehri yolunun 0-18.km'.eri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.08.08.202215.11.2022
865-04Suşehri-Geminbeli-Zara yolunun 6-8.km.leri arasında üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.16.03.202015.11.2022
877-03Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. 01.06.201915.11.2022
877-03Refahiye-İliç yolunun 66-68.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 01.06.202015.11.2022
877-04İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. 28.06.202215.11.2022