​Trafik Sayımı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

1- Trafik Sayımı Nedir?

 

Cevap: Karayolları üzerinde seyir eden trafiğin sayılması işlemidir. Bütün trafik sayımları tipik bir 24 saatlik periyottaki her iki yöndeki trafiği temsil eder.

 

2- Niçin Trafik Sayımları Yapılır?

 

Cevap: Performansa dayalı karar oluşturmak,
            Veri merkezli karar oluşturmak,
            Veri merkezli yönlendiricilikte,
            Veriye dayalı problem çözmek,
            Daha etkili karar mekanizması oluşturmak,
            Kuruluşun performansını ölçmek için yapılır.

 

3- Trafik Sayımları Nerelerde Kullanılır?

 

Cevap:

 

•  Karayolu Planlaması (Ekonomik ve Mali Fizibilite Analizleri, İhtiyaç Analizleri, Kapasite Analizleri vb.)
              •  Karayolu Mühendisliği (Geometrik ve Üstyapı Projelendirme vb.)
              •  Karayolunun İşletilmesi (Denetim, Ücretlendirme, Trafiğin İzlenmesi vb.)
              •  Karayolu Güvenliği (Trafik Kaza Analizleri, Kara Noktaların Çözümü vb.)
              •  Karayolu İstatistikleri (Taşıt-km Değerleri, Taşıma Mesafeleri, vb.)
              •  Karayolu Politikaları (Ücretlendirme, Gelir Tahminleri, Performans Ölçümleri, vb.)

 

4- Trafik Sayımları Hangi Yollar Üzerinde Yapılır?

 

Cevap: Ulaşım Etütleri Çalışma Programı kapsamında Devlet Yollarında her yıl, İl Yollarında 3-5 yılda bir trafik sayımları gerçekleştirir. Ayrıca, alt/üst geçit, köprülü kavşak vb. talepler için program dışı kısa süreli trafik sayımları yapılmaktadır.

 

5- Trafik Sayımları Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Cevap: Trafik sayım sistemleri Yol Üzeri Sistemler ve Yol Kenarı Sistemler olmak üzere iki ana grupta toplanır. Havalı hortumlu sistemler, manyetik döngülü sistemler, piezo elektrik sensörlü sistemler gibi yol üzeri sistemler Genel Müdürlüğümüzce kullanılmaktadır. Yol kenarı sistemlerden en çok kullanılanı ise el sayımlarıdır. Özellikle dönüş trafiklerini tespit etmek amacıyla yapılan kavşak sayımları el sayımları ile yapılmaktadır. Son yıllarda Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında trafik yönetimi uygulamalarındaki ilerlemeler video görüntülü sistemler, pasif ve aktif kızılötesi, ultrasonic, radar, lazer, microdalga gibi teknolojileri kullanan yol kenarı sayım sistemlerinin gelişmesini sağlamıştır. Ancak bu sistemlerin yeni olması nedeniyle dünyada kullanımı çok yaygın olmayıp, yol üzeri sistemlere göre daha pahalıdır.

 

6- Yollarımız Üzerinde Yol Platformu Enine Kesen Şekilde Çakılı Olan Siyah Hortumların İşlevi Nedir?

 

Cevap: Yollarımız üzerine monte edilen siyah hortumlar kısa süreli sayımlarda kullanılan Seyyar Trafik Sayım ve Sınıflandırma Sistemlerinin bir parçasıdır. Hortum üzerinden geçen taşıtlar aks mesafelerine göre sınıflandırılmaktadır.

 

7- Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) Gerçek Trafik midir?

 

Cevap: Hayır. Yıllık Ortalama Günlük Trafik sanal bir trafiktir. Yaz mevsiminde trafik daha fazla kış mevsiminde daha azdır. Yılın aylarına göre trafik değişim göstermektedir. Aynı şekilde haftanın günlerine göre de trafikler değişim göstermektedir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik, bütün bu değişimler dikkate alınarak hesaplanan ortalama tahmini bir değerdir.

 

8- Taşıt-km, Ton-km ve Yolcu-km Neyi İfade Etmektedir?

 

Cevap:

 

• Taşıt kilometre: Bir motorlu kara taşıtının bir kilometre mesafedeki hareketiyle elde edilen trafik ölçü birimidir. Örneğin 10km uzunluğundaki yol kesiminden geçen trafik 200 ise bu yol kesiminin günlük taşıt-km değeri 2000 olur. Taşıt- km değeri yollarımız üzerindeki taşıt hareketliliğinin ve yollarımızın ne kadar kullanıldığının bir göstergesidir. Trafik sayım ve sınıflandırma bilgileri dikkate alınarak KGM sorumluluğundaki yollarda gerçekleşen Taşıt-km değerleri taşıt sınıflarına göre yıllık bazda hesaplanmaktadır.

 

• Ton kilometre: Bir ton yükün bir kilometre mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir.
 
• Yolcu kilometre: Bir yolcunun bir kilometre mesafeye taşınmasıyla elde edilen trafik ölçü birimidir.

Bu değerler taşıma sistemlerinin birbirleri ile karşılaştırılmasında kullanılır. Bütün taşıma sistemleri aynı birime getirilerek karşılaştırma yapılabilir. Örneğin Karayolunun yük taşımadaki (ton-km) payı %92 ve yolcu taşımadaki ( yolcu-km) payı %95 dir.

 

Ülkeler, bölgeler veya iller arasında ulaşım durumları açısından karşılaştırmada kullanılır. Gelişimin göstergesi olarak dikkate alınabilir.

 

Kaza analizlerinin yapılmasında kullanılır. Taşıt-km değerine göre kıyaslama yapılabilmesi için 100 milyon taşıt-km’ye düşen kaza oranı hesaplanır.