4. Bölge Müdürlüğü | Ankara

​​​​SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
     4. BÖLGE  
     ANKARA
ASFALT YOLLAR PARKE STABİLİZE TOPRAK      ​DİĞER 
    YOLLAR
     ŞEBEKE 
  UZUNLUĞU
    ASFALT
   BETONU​
     SATHİ 
  KAPLAMA
TOPLAM
Otoyol
486
-486
--486
Devlet Yolu
1 400,1
492
1 892,1
-
---1 892,1
İl Yolu
246,4
1 370
1 616,4
2
--55
1 673,4

Toplam

2 132,5
1 862
3 994,5
2--55
4 051,5

 

​ ​