3. Bölge Müdürlüğü | Konya

​​​​SATIH CİNSLERİNE GÖRE YOL AĞI (KM)​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
 3. BÖLGE 
KONYA
ASFALT YOLLAR PARKE STABİLİZE TOPRAK DİĞER YOLLAR ŞEBEKE UZUNLUĞU​
ASFALT BETONU SATHİ KAPLAMA TOPLAM
Devlet Yolu 1 962,1491,5
2 453,6
3
---2 456,6
İl Yolu
448,5
2 366,3
2 814,8
18,8
-
-207
3 040,6
Toplam2 410,6
2 857,8
5 268,4
21,8
-
-207
5 497,2

​