1. Bölge Müdürlüğü | İstanbul

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Genel Bilgi

KURULUŞ: 2.Dünya Savaşı sırasında Trakya yöresinde askeri ve sosyal amaçlarla yapılan yol çalışmaları, Nafia Müdürlükleri ile birlikte bağımsız kontrol amirlikleri tarafından da tedvir edilmekte idi.

 

1943 Yılında; Kontrol Amirlikleri ,Şose ve Köprüler Reisliğine bağlı olarak kurulan ve merkezi İstanbul’da olan Mıntıka Müdürlüğü bünyesine alınmışlardır.Trakya’nın tamamında ve Anadolu cihetinde ise Kocaeli,Sakarya,Bursa ve Bilecik İllerindeki Yol Yapım ve Köprü faaliyetleri ile görevli olan söz konusu Müdürlük 1946 Yılında Türkiye genelinde teşkil edilen 10 Adet Yollar Bölge Müdürlüklerinden biri olarak görevlendirilmiştir.1950 Yılında Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kuruluşunu takiben, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü olarak aynı iller içinde tespit edilen Devlet ve İl Yolları şebekesinde Yol Yapım,Onarım ve Bakım çalışmalarından sorumlu olarak görevine devam etmiştir.

 

1965 Yılında Bursa Bölge Müdürlüğünün kuruluşu ile Bursa ve Bilecik İlleri 14. Bölge Müdürlüğü bünyesine alınmıştır.

 

1967 Yılında ise Boğaziçi Köprüsü ve 1. Çevre Yolu Yapımı nedeni ile Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.

11.08.2011 tarihli "Bakan Olur"u ile Karayolları 17.Bölge Müdürlüğündeki tüm hizmetlerin yürütülmesi Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne devredilmiştir. Bölgemiz sorumluluk alanı içinde: 


2043 km. devlet yolu,

1147 km. il yolu,

792 km. otoyol

​olmak üzere toplam 3982 km yol bulunmaktadır. Bunun % 82 si 3296 km’ si Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) dır.

 

Bölge nüfusu 16.863.800 tir. km2 ye 99,87 metre yol ve 489 kişi düşmektedir. ​

Bölgemiz sınırları içindeki tescilli araç sayısı 3.500.000 dur.