Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı

​​Görev ve Sorumlulukları


1) Yapılacak tünel, köprü, viyadük gibi büyük sanat yapılarının projelendirme kriterlerini belirlemek ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

 

2) Yapılacak tünel, köprü, viyadük gibi büyük sanat yapılarının avan projeleri ile detay projelerini ve metrajlarını hazırlamak veya hazırlatmak.

 

3) Karayolları yapımında kullanılan tünel ve köprü, viyadük gibi büyük sanat yapılarının dayanma yapılarının standartlarını belirlemek, bunlara ait projeleri geliştirip yayınlamak, gerektiğinde tip projeleri, çığ ve teressübat geçiş yapıları projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

     

4) Projesi tamamlanmış olan tünelleri, köprü ve viyadükleri  yapmak veya yaptırmak.

 

5) Tarihi köprülerin bakımı ve onarımını yapmak veya yaptırmak.

 

6) Tünel projeleri ve tünel yapımı ile ilgili şartnameleri ilgili birimlerle koordine ederek hazırlamak veya hazırlatmak.

      

7) Tüneller, köprüler, viyadüklerle ilgili yönetim bilgi/bilişim sistemini kurmak ve ilgili birime devretmek.

 

8) Karayollarından taşınacak ağır, özel ve tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin büyük sanat yapıları açısından görüş vermek.