Personel Dairesi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

1) Genel Müdürlüğün insan kaynaklarıyla ilgili konularda önerilerde bulunmak ve teklifler hazırlamak.

 

2) Genel Müdürlüğün yıllık kadro planını yapmak ve istihdam edilmesi düşünülen insan gücü için ihtiyaç duyulan kadro ve pozisyonların teminiyle ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek, dolu ve boş kadroların tenkis, dağıtım, iptal, ihdas, değişiklik ve vize işlerini yapmak, istatistiksel  kayıtlarını tutmak.

 

3) İstihdam edilen memur ve işçi personelin özlük işlerini yürütmek, sözleşmeli personelin sözleşmelerini hazırlamak ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, mal bildirimlerinin temini ve muhafazasıyla ilgili tüm işlemleri yapmak.

 

4) Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ve çalışmalarına katılmak ve bununla ilgili hizmetleri yürütmek.

 

5) İstihdam edilen personele ait her türlü bilginin istatistiksel olarak kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek.