Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Çalışmalar 

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Basın İzleme çalışmalarına göre Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde 71.376 ulusal, bölgesel ve yerel gazete haberine konu olmuş; toplam 248 adet basın açıklaması, makale ve cevap yazısı hazırlanarak basın kuruluşlarına gönderilmiştir. ​

44 adet tanıtım filmi hazırlanmıştır.​

2023 yılında temel atma, açılış töreni ile toplantı ve seminer çalışmaları kapsamında 60 adet konuşma metni ile Kurumumuz sorumluluğundaki konulara ilişkin 220 adet bilgi notu hazırlanmıştır. ​

Her yıl düzenli olarak yenilenen Kuruluşu tanıtıcı Türkçe ve İngilizce broşür ile 1 Brail Kabartma Broşürü, seminer kapsamında 1 adet  proje afişi hazırlanmıştır. Seminer, konferans ve fuar ziyaretçilerine yönelik proje tanıtım ve kurum tanıtım kitapçıkları hazırlanarak dağıtılmıştır.

     Her  yıl düzenli olarak düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı, Kariyet Fuarları ve Devlet Teşvikleri Fuarlarına Kurumumuzu temsilen katılım sağlanmıştır.
        
       Kurum bünyesindeki haberlerden derlenerek oluşturulan 3 adet “Karayolları Bülteni" yayımlanmıştır.​

      ​Haber ve bildiri çalışmaları kapsamında 107 adet haber bülteni kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanmıştır.​

   Kurumumuz Sosyal Medya hesapları olan Twitter'da 535 tweet ve retweet, Facebook'ta 843 hikâye ve akış, Instagram'da 1.886 hikâye ve akış, LinkedIn 427 hikâye ve akış, YouTube'da 44 video paylaşımı yapılmıştır. 

      Bilgi Edinme Çalışmaları çerçevesinde, 2023 yılında Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde CİMER kapsamında 31.185 adet ve Bilgi Edinme kapsamında 3.562 adet olmak üzere toplam 34.747 adet başvuruya cevap verilmiştir. ​

        Fotoğraf Arşivi kapsamında konularına ve yıllarına göre düzenlenen tarihsel fotoğrafları içeren 117 adet albüm, Karayolları Bölge Müdürlüklerine göre düzenlenmiş güncel fotoğraflardan oluşan 13 adet albüm ve çok sayıda slayt ile 1999 yılında meydana gelen depremin fotoğraflarından oluşan 4 adet albüm, Kuruluşumuz çalışmalarını içeren 388 adet video kaset, 908 adet VCD ve DVD, 257 adet Basın İzleme çalışmalarına ilişkin CD bulunmaktadır. ​

Yazılı doküman ve belge kapsamında ise tasniflenmiş 1.28​9 adet kitap, dosya ve ilk sayısından itibaren ciltlenerek muhafaza edilen 'Karayolları Bültenleri' bulunmaktadır. Dijital Arşiv çalışmaları kapsamında yukarıda anılan bilgi, belge ve dokümanlar tasniflenerek Dijital Arşiv Yönetim Sistemi'nde yer almaktadır.​​


​​