Proje Detay

Marmaris-Datça Yolu


 14 Ocak 2023 tarihinde hizmete açılan Marmaris-Datça Yolu, toplam 49 km uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında inşa edilmiştir. 


 Proje ile yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilirken, mevcut durumda 7-8 metre olan platform genişliği 10 metreye yükseltilmiştir. Sathi kaplamalı hizmet veren yol üstyapısı bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirilerek sürüş konforu ve trafik güvenliği artırılmıştır. 


 Yoldaki seyahat süresini 50 dakikadan 40 dakikaya indiren proje ile araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azalmış; bakım-işletme giderlerinden tasarruf edilip, akaryakıt ve amortisman giderlerindeki azalma ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.