Proje Detay

Bitlis Çevre Yolu


 Bitlis'te şehir içi trafik yoğunluğunu azaltıp hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak Bitlis Çevre Yolu, 25 Ekim 2022 tarihinde hizmete sunuldu. 


 Bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2x2 şeritli bölünmüş yol standardındaki çevre yolu kapsamında; 156 m uzunluğunda Sarik Köprüsü ve 3 km’lik (kavşak kolları dahil) Bitlis Giriş Kavşağı inşa edilmiştir. 


 12 dakika süren seyahat süresi 4 dakikaya indirilmiş, araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları azaltılmış, bakım-işletme giderlerinden tasarruf elde edilerek, akaryakıt ve amortisman giderleri düşürülmüş, ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır.