Proje Detay

Çamtepe Köprülü Kavşağı


Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun D-750 Devlet Yolu ile kesiştiği noktada iki koldan hizmet veren Çamtepe Kavşağı’nın trafik ihtiyacına cevap verebilmesi için Mersin-Tarsus bağlantısı tesis edilerek dört koldan hizmet vermesi sağlanmıştır.

13 Haziran 2018 tarihinde açılan kavşak ile trafik kazalarının olumsuz etkileri en aza indirilmiş; can ve mal güvenliği ile yol bütünlüğü sağlanmıştır.

Ulusal ve uluslararası arterlere olan bağlantılar güçlendirilerek bölgenin tarım, ticaret ve turizm hacmi artırılmış; üretilen ürünlerin pazarlara daha hızlı ulaşması sağlanmış böylece bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı verilmiştir.