Proje Detay

Kürtün (Ayrım) Kavşağı


Kürtün Ayrım Kavşağı, Trabzon-Gümüşhane Yolu’nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Tirebolu-Torul Yolu’nda inşa edilmiştir. Anayol 2x290 m’lik aç-kapa tüneli içine alınmış; Tirebolu-Torul aksının Gümüşhane ve Trabzon bağlantısı, aç-kapa tüneli üzerine yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ile sağlanmıştır.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerle ulaşımında önemli bir geçiş noktası olan derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirilerek kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışı tesis edilmiştir.

Karayolu standartlarının yükseltilmesi ile bölgedeki kalkınmanın hızlanması ve ekonomik hareketliliğin artmasına katkıda bulunulmuştur.

Aktif heyelan sahasında yer alan bölgenin en az maliyetle ve güvenli geçilmesi sağlanarak, Doğu Karadeniz’i doğuya ve diğer bölgelere bağlayan güzergâhın ulaşım standardı artırılmıştır.

Proje kapsamında ayrıca, Tirebolu-Torul Yolu’nda 1.904 m uzunluğundaki çift tüplü Kürtün Tüneli de yer almakta olup, yolun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kesiminin daha konforlu geçilmesi sağlanmıştır.