Duyuru Detayı3000 İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN YEDEK ADAYLARIN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DUYURU !

​Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek 3000 işçi alımına ilişkin yedek adayların (7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanan) 1. Grup atama işlemlerine 22/01/2024 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Ataması yapılacak kişilerden Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu istenilecektir. (Sağlık raporunda Kurumumuzda yerleştirildiği görevi yapmasına engel akıl ve beden hastalığı bulunmadığına, seyahat etmesine arazide ve vardiyalı çalışmaya uygun olduğuna dair ifadelerin yer alması gerekmektedir.)

Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılan arşiv araştırması sonucunda veya başka bir nedenle başvurusu uygun görülmeyen adaylar 22/01/2024 tarihinden itibaren 5 gün içinde sonuçlara itiraz edebilir. (İtiraz başvurusu belge teslimi yapılan birime veya Genel Müdürlüğümüze yapılabilir.)

Yapılan itirazlar sonuçlandıktan sonra başvurusu uygun görülmeyen adayların yerine evrak teslim sırası gelmeyen ilk yedek adaydan başlamak üzere işlem tesis edilecektir. 2. Grup Yedek adayların başvuru süreci ile ilgili duyuru daha sonra kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atama sonucu sorgulama ekranı için tıklayınız !