Duyuru DetayıGENEL MÜDÜRÜMÜZ GÜLŞEN: “ÜLKEMİZ, YÜKSEK STANDARTLI KARAYOLU AĞI İLE KÜRESEL ULAŞIM KORİDORLARINDA SÖZ SAHİBİ BİR KONUMA ULAŞTI"

 WhatsApp Image 2023-11-22 at 14.22.35.jpeg

Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yollar Türk Milli Komitesi tarafından düzenlenen Karayolu 5. Ulusal Kongresi ve Sergisi'nde 'Türkiye Yüzyılında Ulaşım' oturumunda konuşan Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen, ülkemizin sahip olduğu stratejik önemin bilinciyle özellikle son 21 yılda gerçekleştirdikleri karayolu yatırımlarının kalkınma hareketinin de omurgasını oluşturduğunu belirtti.

Sektörel gelişmeleri, yeni fikirleri, uygulamaları, tüm çözüm önerilerini dikkate alarak hayata geçirdikleri her bir projenin bu amaca hizmet ettiğini bunun yanında uzakları yakın ederek hayatı kolaylaştırdıklarını söyleyen Gülşen, karayolu fiziki ve geometrik standartlarının yükselmesiyle üretimden tüketime, sanayiden ticarete, yatırımdan istihdama kadar pek çok alandaki gelişimin önünü açtıklarını belirtti.  Karayolları Genel Müdürlüğünün mevcut çalışmaları hakkında özet bilgiler sunan Genel Müdürümüz, toplam 68 bin 726 kilometrelik yol ağının %42'sinin bölünmüş yol haline geldiğini vurgulayarak yol ağının toplam varlık değerinin 118 Milyar $ düzeyine ulaştığını açıkladı.  

“Ülkemiz, yüksek standartlı karayolu ağı ile küresel ulaşım koridorlarında söz sahibi bir konuma ulaştı"

Tüm bu çalışmaların sonucunda oluşturulan yüksek standartlı karayolu ağı ile Batıdan Doğuya, Kuzeyden Güneye kıtaları birbirine bağlayan bir köprü haline gelen ülkemizin küresel ulaşım koridorlarında söz sahibi bir konuma ulaştığını hatırlatan Gülşen, “Özellikle son dönemde; ülkemizden başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne, buradan da (Hazar geçişi kullanılarak) Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergâhını takip ederek Çin'e uzanan Orta Koridor'da; ülkemizi Dilucu Sınır Kapısı'ndan başlayarak Nahcivan ve Zengezur koridoru üzerinden Bakü'ye bağlayan Türkiye-Nahcivan-Azerbaycan Ulaşım Koridoru'nda; Irak'ın FAV Limanı'ndan başlayıp, ülkemizin Ovaköy Sınır Kapısı'na bağlanarak Süveyş Kanalına alternatif teşkil etmek suretiyle Irak'ın FAV limanını Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı amaçlayan Kalkınma Yolu Projesi'nde aktif rol almaktayız." ifadelerini kullandı.

Ulaşım sektörüne yönelik küresel trendler ile Karayolları Genel Müdürlüğünün 2024-2028 Stratejik Planındaki “Güvenli, konforlu, akıllı, zamanında ulaştıran, dirençli ve sürdürülebilir yollar" vizyonu dikkate alındığında, 2003-2023 dönemindeki karayolu çalışmalarının öneminin ortaya çıktığını kaydeden Genel Müdürümüz; karayolu kaynaklı çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için artan bir ivmeyle çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

“Akıllı ulaşım sistemlerinin kapsamı genişlemektedir"

Yolcu ve yük hareketliliğinden ortaya çıkan trafiğin insanlar için fırsat, kolaylık ve imkân sağlarken, trafiğin etkin yönetilmesinin önemli bir faktör olarak önlerinde durduğunu söyleyen Gülşen, “Konunun stratejik ve disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması, özellikle ulaştırma projelerinde teknoloji kullanımının daha önemli hale geldiği günümüzde büyük önem arz etmektedir. Bugün artık sürücü, araç, yol ve altyapı gibi ulaşım ve bütün bileşenlerinin düzenlenebildiği, yönlendirilebildiği elektronik ve bilişim teknolojileri kullanılabilmekte ve bu uygulamaları barındıran akıllı ulaşım sistemlerinin kapsamı genişlemektedir." açıklamalarında bulundu.

Gülşen Türkiye Yüzyılında Karayolları Genel Müdürlüğünün orta ve uzun dönemli çalışma alanlarını şöyle özetledi: “Otomobil ve taşıt sahipliğinin artış beklentilerine uygun olarak, tek yol, bölünmüş yol, otoyol, tünel ve köprülerin fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi ile yeni yapım çalışmalarına devam edilmesi, Karayolu kullanıcılarının mobilite, konfor ve trafik güvenliği beklentisini istenen seviyede tutabilmek için güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde kendini ifade eden ve affeden yol uygulamalarına ağırlık verilmesi, Karayolu altyapısının planlanmasının, projelendirilmesinin, yapımının ve bakım-işletme çalışmalarının yol kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda Karar Destek ve Yönetim Sistemleri kullanılarak yapılması, kesintisiz ve güvenli bir karayolu ulaşımı için bakım-işletme çalışmalarının 7 gün / 24 saat sürdürülmesi, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları sebebiyle yaşanan yangın, sel ve diğer olumsuzluklar ile deprem gibi doğal afetlerin etkilerini minimum seviyeye çekebilmek için dayanıklı ve sürdürülebilir bir karayolu altyapısına yönelik çalışmaların yürütülmesi, olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve gelişen teknolojilere bağlı olarak otonom ve elektrikli taşıtların ihtiyaç duyduğu fiziki ve geometrik düzenlemeler, işaretlemeler, elektrik şebeke altyapı tesisi, şarj istasyonları ve diğer çalışmaların ilgili kurumlarla eş güdüm içerisinde başlatılması, AUS çalışmalarının artan bir ivme ile sürdürülmesi, kısıtlı kamu kaynakları sebebiyle karayolu altyapı yatırımlarında, özel sektörün katılımını sağlayan alternatif finans uygulamalarına devam edilmesi"

 


WhatsApp Image 2023-11-22 at 14.22.35 (2).jpeg  
 
​​Büyült
WhatsApp Image 2023-11-22 at 14.22.36.jpeg  
 
​​Büyült