Duyuru DetayıKARAYOLU ALTYAPISI GÜVENLİK YÖNETİMİ GELİŞTİRİLİYOR

'Türkiye'de Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi için Karayolları Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi 2. Paydaş Çalıştayı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Enver İskurt, Karayolları Genel Müdür Yardımcılarımız Gökhan Macit ve Ahmet Sağlam'ın katılımlarıyla 7 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleşti.

DSC05296.JPG

“Trafik kazaları, küresel ölçekte halk sağlığını ve bireylerin yaşam hakkını tehdit ediyor"

Türkiye'nin ulaştırma alanında Avrupa Birliği müktesebatıyla uyumlu en yüksek standart ve kuralları uygulama çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlatan Bakan Yardımcımız İskurt, 2002 yılından bu yana devam eden Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği'nin ulaştırmanın her sektöründe bu çalışmaları desteklediğini ve hızlandırdığını ifade etti.

Trafik kazalarının sadece ülkemizde değil küresel ölçekte de halk sağlığını ve bireylerin yaşam hakkını tehdit eden başlıca unsurlardan biri olduğunu vurgulayan İskurt, dünya genelinde trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanma sayılarındaki artışın toplumsal ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasına neden olduğunu dile getirdi.

“Kimsenin hayatını kaybetmediği bir ulaşım hizmetini tesis edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Ulusal ve uluslararası düzeyde trafik güvenliğine ilişkin sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde sistematik bir biçimde çalışmalarının gerekli olduğunu söyleyen İskurt konuşmasına şu şekilde devam etti: “Birleşmiş Milletlerin 2011-2020 dönemini kapsayan Trafik Güvenliği Eylem Planında yer alan  'Dünyada trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin %50 oranında azaltılması' hedefinin, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birkaç başarılı ülke dışında gerçekleşmediği görülmektedir. Kimsenin hayatını kaybetmediği ve ciddi biçimde yaralanmadığı bir ulaşım hizmetini tesis edebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 'Güvenli Sistem' ve 'Vizyon Sıfır' yaklaşımlarını esas alarak '2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı hazırlanmış, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 Şubat 2021 tarihinde tanıtımı yapılmıştır. Strateji Belgesi ve Eylem Planına göre trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının 2030 yılına kadar %50 azaltılması ve 2050 yılına kadar sıfırlanması hedeflenmektedir. Trafikte can kayıplarının azaltılması konusunda 2020 hedefini yakalayan çok az sayıdaki ülkeden biri olan ülkemiz; “Söz konusu insan ise; trafikte “1" can kaybı bile fazladır!" anlayışıyla trafik kayıplarının azaltılması için şimdiye kadar gösterdiği gayretlere bundan sonra da devam etme azmindedir."

Avrupa Birliği mevzuatının uyumlaştırılması ve Karayolları Genel Müdürlüğü tasarım kılavuzlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının tamamlanmış olduğunu öğrenmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten İskurt, “Proje ile, Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifinin ülkemizde uygulanması, Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin artırılması, karayolu altyapısı güvenlik yönetiminin geliştirilmesi sağlanacak, ayrıca; Avrupa Birliği Karayolu Altyapı Güvenlik Yönetimi Direktifinin gerekliliklerine uygun olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 3.722 km otoyol ve 30.852 km uzunluğundaki devlet yolu olmak üzere toplam 34.574 km'lik yol ağı, bu direktif kapsamında değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.

IE_06961.JPG

“Proje, elde ettiğimiz kazanımları daha ileri düzeye taşıyacak"

Çalıştayda konuşan Genel Müdür Yardımcımız Gökhan Macit, paydaş çalıştayının ana gündemi olan “Türkiye'de Karayolu Altyapısı Güvenliği Yönetimi İçin Karayolları Genel Müdürlüğünün Kapasitesinin Geliştirilmesi Teknik Destek" projesinin, elde ettikleri kazanımları daha ileri düzeye taşıyacağını, ülkemizin vizyon sıfır hedefine ulaşmasında önemli katkıları olacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Karayolu Altyapısı Güvenlik Yönetimi Direktifinin ülkemizde uygulanması, Karayolları Genel Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin arttırılması, karayolu altyapısı güvenlik yönetiminin geliştirilmesi, Türkiye TEN-T güzergahlarında ve birincil yol ağında güvenliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanarak trafik kazalarının en aza indirilmesini amaçlayan ve IPA fonlarıyla finanse edilmesi uygun görülen proje kapsamında; mevcut mevzuatın AB direktifine uygun hale getirilmesi için gerekli düzenlemeler ortaya konmuş, kılavuzlar, organizasyon yapısı düzenlemeleri, karayolu tasarım el kitabı revizyonu ve otoyol tasarım el kitabı hazırlanması faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, uygulamanın başlayabilmesi için, gerekli eğitim dokümanları ve el kitapları hazırlanmış ve çalışmalarda görev alacak Kurumumuz mühendislerinin karayolu altyapı güvenliği konusunda teorik ve pratik eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu mühendislerimizden 33'ü Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) tarafında yapılan sınavlarda başarılı olarak 'Karayolu Altyapı Güvenlik Denetçisi' sertifikası almışlardır."