Duyuru DetayıULAŞTIRMANIN YÜZYILI

 

Yol demek hareketlilik demektir. İnsanlığın kullanımına sunulan ve hayatı kolaylaştırmak için yapılan bir kamu hizmetidir yol... Kısaca, yol medeniyettir... Toplumsal ve ekonomik gelişimin, üretimin, toplumlar arası iletişimin temelidir. Yol kavuşmaktır, insanın insana, ürünün pazara, toplumun refaha kavuşmasıdır. Yol istihdamdır, turizmdir, ekonomidir.

 

Gelişmiş yol ağlarını, büyük köprü ve tünelleri, büyük medeniyetler inşa eder. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak kıtaları birleştiren, dağları delen, vadileri aşan; bilim, mühendislik ve emeğin ürünü olan pek çok karayolu yatırımını insanımızın hizmetine sunmanın gururuyla Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutluyor, nice güzel eserleri ülkemize kazandırmak için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

 

Yollarımızın 100 Yıllık Hikayesi

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti ilan edildiğinde, ulusal sınırlarımız içinde 13 bin 900 kilometresi stabilize şose, 4 bin 450 kilometresi toprak yol olmak üzere toplam 18 bin 350 kilometre yol ve 94 köprü bulunmaktaydı.

 

1924 yılında Artvin-Borçka-Hopa şosesi Cumhuriyet Hükümetinin ilk karayolu projesi olmuştur.

 

1929 yılında Nafia Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) içinde Şose ve Köprüler Reisliği kurulur ve çıkarılan yol kanunu ile karayolu yapım çalışmalarına hız verilir.

 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Asfalt Çalışması.jpg

​​C​umhuriyetin ilk yıllarında asfalt çalışması


1923-1933 yılları arasında yapılan çalışmalarla, ülke çapında 2 bin 600 kilometre yeni yol yapımı, 6 bin 170 kilometre yolun ise onarımı gerçekleştirilir. Trabzon-İran Transit Yolu, İzmir civarındaki turistik yollar bu dönemde hayata geçirilen önemli yatırımlardır.

 

1923 - 1933 Yılları Arasında Nafıa Vekâleti Tarafından Yaptırılan Bazı Yollar

Balya-Çanakkale Asfaltı Yolu (160 km)

İstanbul - Edirne Asfaltı Yolu (328 km) Bu yol hemen hemen bütün Trakya bölgesini karadan İstanbul'a ve merkeze bağlayan en yoğun karayolumuzdur. 1940'ta tamamlanır.

Hopa-Borçka Yolu (35 km)

Malatya-Elazığ arasındaki varyant yol (19 km)

Ankara-Çubuk Yolu'nda bir varyant (14 km)

Ankara civarı asfalt yolları (30 km)

Florya İltisat Yolu (2,5 km)

Elazığ - Pülümür Yolu

Persek - Mamiki Yolu

İstanbul - Ankara - Tayyare Meydanı Kısmı

Diyarbakır İstasyonu - Urfa Kapısı Yolu

Malatya-İstasyon Parke Yolu

Trabzon-İran Transit Yolu (642 km): Bu yol Trabzon'da sahilde başlayıp, Trabzon,

Gümüşhane, Erzurum ve Ağrı vilayetlerini baştan başa geçerek İran hududu ile

Gürbulak civarında birleşen yol, 1936'da tamamlanır.

 

Köprü faaliyetlerinde “Günde 2 metre köprü" ilkesi ile harekete geçilerek özellikle halkın işgücüyle yapılan kagir ve betonarme köprüler tercih edilir. 1923-1947 yılları arasında 166 adet köprü inşa edilir.

 Gülüşkür Köprüsü 1938.jpg

Gülüşkür Köprüsü 1938


1942 yılında tamamlanan ve 1942-52 yıllarını kapsayan dönemde uygulanması düşünülen 23 bin kilometrelik devlet yol ağı programında, sürekli bakım ve onarımın yanı sıra yerel malzeme kullanımı da esas olarak kabul edilmiş ve planlanan bu yol ağını gerçekleştirmek üzere bir yasa tasarısı hazırlanmıştır.

 

II. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle, 1945 yılında yurdun en öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak yol ağının taslağı çıkarılır. Buna göre; asfalt, parke, kırma taş şose, tesviye ve araba yolu olarak sınıflandırılan 44 bin km'lik yolun 20 bin km'si on beş yılda geçilir hale getirilecek ve iyi tutulacak, devlet yolları dışındaki yollar ise illerin sorumluluğunda olacaktır.

 

Bu büyük ölçekli yol programının başarısı için en önemli unsur, makineli yol yapımına geçiştir. 1946 yılında Türkiye'de yol inşaatında kazıcı, itici, kök söken, düzeltici, kırıcı, çekici, kaya delici, kaynak, silindir ve çeşitli taşıtlardan oluşan 1611 ekipman kullanılmaya başlanmıştır.

 

1946 yılında Şose ve Köprüler Reisliğine bağlı olan taşradaki 4 Bölge Müdürlüğünün sayısı 10'a çıkarılmış; ayrıca sürekli bakım ilkesine uygun olarak Şose ve Köprüler Reisliği bünyesinde Bakım Başmühendisliği oluşturulmuştur.

 

1923-1947 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 825 kilometresi asfalt, 116 kilometresi parke, geri kalanı ise şose, tesviye ve ham olmak üzere karayolu ağımız 43 bin 743 kilometreye ulaşmıştır.

 

1948 yılında yapılan yeni bir atılımla, o zamana kadar kazma, kürek ve insan gücüne dayanan çalışmalardan makineli çalışma dönemine geçilerek mevcut yolların envanteri çıkarılır ve Türkiye'nin ulaşım ihtiyacını karşılayabilecek karayolu ağı belirlenir.

 

1948 yılından sonra yol yapmanın yanında yapılan yolun devamlı bakım altında olması gerektiği ilke olarak kabul edilmiş ve 'Makineli Yol Yapımı'na geçilmiştir.

 

Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluyor

 

Başlatılan yol hamlesini daha dinamik ve çağdaş bir yapı içerisinde uygulamaya koyabilmek için 11 Şubat 1950 tarihinde kabul edilen, 1 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5539 sayılı kanun ile Bayındırlık Bakanlığına bağlı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Şose ve Köprüler Reisliği yerini Karayolları Genel Müdürlüğüne bırakmıştır.

 

Kanuna göre Genel Müdürlüğe bağlı olarak 10 ilde Bölge Müdürlükleri kurulmuştur. Karayolları Genel Müdürlüğü, kuruluş yıllarında “Tekerlek Dönsün" ilkesiyle yolların bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, erişilebilirliği sağlamak amacıyla ana güzergahlarda yeni yolların yapımına öncelik verir. Kuruluşundan 1960 yılına kadar kuruluşun politikası “Yaz – Kış Geçit Veren Yollar" olup, bu hedefi gerçekleştirmek için daha planlı ve programlı çalışır.

 İzmit-Hereke Yolu 1957.jpg

İzmit-Hereke Yolu 1957


Yeni Karayolları Teşkilatının hedefi; kağnı, at arabası gibi motorsuz taşıtlar için yapılmış olan ve ancak bu taşıtlara geçit veren yolları, çağdaş ulaşım araçlarının ihtiyaçlarına göre yeniden planlamak ve üzerinden motorlu taşıtların geçebileceği standartta yollar yapmaktır. Sağlık, eğitim gibi sosyal ağırlıklı temel hizmetlerin her yöreye götürülebilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar sonucu; 1960 yılında 7 bin 49 kilometresi asfalt, 34 bin 990 kilometresi stabilize, 9 bin 168 kilometresi toprak ve 10 bin 335 kilometresi geçit vermeyen yol olmak üzere 61 bin 542 kilometrelik yol ağına ulaşılır. Bu yol ağının 26 bin 711 kilometresi devlet yolu, 34 bin 831 kilometresi il yoludur.

 

Ayrıca, makine ile bakımı yapılan yol uzunluğu, 1950 yılında 8 bin 24 kilometre iken, 1960 yılında 33 bin kilometreye, her mevsim geçit veren yol uzunluğu 1950 yılında 9 bin 624 kilometre iken, 1960 yılında 22 bin kilometreye ulaşır.

 

Yol yapımının yanı sıra köprü yapımına da önem verilmektedir. 1950 yılında yurdumuzdaki köprülerin toplam uzunluğu 3 bin 421 metre iken; 1960 yılında bu uzunluk hemen hemen on katına çıkar ve 32 bin metreye ulaşır.

 

Birecik Köprüsü 1956.jpg 

Birecik Köprüsü 1956


1960'lı yıllara gelindiğinde Türkiye'nin ihtiyacı olan 60 bin kilometrelik yol ağı ortaya çıkarılmıştır. 1960-1970 yılları arasındaki dönemde, mevcut karayollarının fiziki standartlarının yükseltilmesi gerektiğinden hareketle, asfalt kaplamaya ağırlık verilmiştir. Yol yapımında asfalt kaplamaya geçişle birlikte konforlu ulaşımın yanı sıra yollar artık tozdan topraktan kurtulmaya, yolcu, araç ve yol kenarındaki binalar rahatlamaya başlar; yol yüzeyindeki malzeme korunarak birbirine daha iyi bağlanması sağlanır. 1970 yılına gelindiğinde asfalt yolların uzunluğu 19 bin 226 kilometreye ulaşmış, toprak tesviye yolların uzunluğu 5 bin 403 kilometreye düşmüştür. 59 bin 453 kilometrelik yol ağımızın 35 bin 16 kilometresi devlet yolu, 24 bin 437 kilometresi il yoludur.

 Ordu Samsun Piraziz Yolu 1960.jpg

Ordu Samsun Piraziz Yolu 1960


İlk Boğaz Köprüsü, İlk Otoyol

 

1970'li yıllarda ülkemizin ekonomik gelişimiyle birlikte motorlu taşıt sanayisinin kuruluşu ve karayolunu kullanan motorlu taşıt sayısının artması sonucu, trafiği yoğun yollarda ve büyük kentlerin çevresinde yüksek standartlı, asfalt beton kaplamalı (BSK) çok şeritli ekspres yollar ve otoyolların yapımı gündeme gelir.


Bu konuda hedeflenen ilk çalışmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ve İstanbul Çevre Yolu ile İzmit-İstanbul Ekspres Yolu'dur. Hemen arkasından Adana-Pozantı ile transit trafik açısından önem taşıyan yollar gelmektedir. Öngörülen hedefler doğrultusunda, 1970 yılında yapımına başlanan ve 30 Ekim 1973 tarihinde trafiğe açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çevre Yolu, Avrupa ve Asya arasındaki ilk sabit bağlantı olarak Türkiye ulaşım ağının çok önemli bir halkasını oluşturmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul Çevre Yolu'ndan sonra İstanbul-İzmit Ekspres Yolu tamamlanır.

 

1560 metre uzunluğundaki köprünün orta açıklığı 1.074 metredir. İki kıta arasındaki şehir içi, şehirler arası ve uluslararası geçişlerin sadece birkaç dakikada gerçekleşmesi sağlanmıştır. Köprü, şehrin siluetine damga vurarak, turizm potansiyeline önemli katkı yapmıştır.

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevre yollarının Haliç geçişi Haliç Köprüsü ile sağlanır. 995 metre uzunluğundaki köprü 1974 yılında hizmete sunulmuştur.

 15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü Açılışı 1973.jpg

15 Temmuz Şehitler (Boğaziçi) Köprüsü Açılışı 1973


1980 yılına gelindiğinde, 35 bin kilometresi devlet yolu, 27 bin 500 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 62 bin 500 kilometrelik yol ağı bulunmaktadır. Kuruluş yıllarında sadece her yere ulaşabilmeyi hedefleyen sosyal amaçlı karayolu hamlesi, 1980'li yıllarda ağırlıklı olarak otoyol yapımını hedefleyen çalışmalara dönüşür ve uzun vadeli bir otoyol ağı planlaması yapılır.

 DSC04216.jpg

15 Temmuz Şehitler Köprüsü


1981 yılında, kalkınmada temel ve itici güç olan ulaştırma sektörü yatırımlarının daha rasyonel ve verimli olması için çalışmalara başlanarak 1983-1993 yılları arasını kapsayacak şekilde ulaştırma ana planı hazırlanır.

 

Planın hedefleri; yol ağında yaz-kış geçit vermeyen kesim kalmaması, devlet yolu ağının tümünün, il yolu ağının ise yüzde 70'inin asfalt satıhlı duruma getirilmesi, ağır taşıt trafiği altındaki kesimlere yaklaşık 14 bin 500 kilometre beton asfalt kaplanması, kapasitesi yetersiz yol kesimlerinde geometrik ve fiziki standartların yükseltilmesi, E-5 Karayolu'nun tümünün gerekli yerlerde otoyol, diğer kesimlerde asgari dört şeritli yol haline getirilmesi, 2. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasıdır.

 

Yapımına başlanan Gebze-İzmit Otoyolu hızla tamamlanarak hizmete açılır. Bunu Tarsus-Pozantı ve ardından Kapıkule-Edirne Otoyolları izler. 1985'te yapımına başlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988 yılında hizmete açılır.

 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988.jpg

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 1988


Avrupa ve Anadolu otoyollarını daha yüksek kapasitedeki bir çevre yoluyla bağlamak amacı ile 1.510 metre uzunluğundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 217 kilometrelik Kınalı-Sakarya Otoyolu inşa edilmiştir. 

 

Orta açıklığı 1.090 metre olan köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışına kadar uzun yıllar uluslararası transit taşımacılığın ve ağır taşıt trafiğinin geçiş güzergahı olmuştur.

 ​


1990 yılında, 31 bin 150 kilometresi devlet yolu, 27 bin 980 kilometresi il yolu olmak üzere toplam yol ağı uzunluğu 59 bin 409 kilometredir. Tamamlanmış otoyol uzunluğu 241 kilometre, yapım çalışmaları devam eden otoyol uzunluğu ise bin 350 kilometredir.

 

1990'lı yılların ana politikası, mevcut yollarda bitümlü sıcak karışım kaplamaya ağırlık vermek, yoğun trafik akışı olan ana güzergahlarda da otoyol yapımı gerçekleştirmek olarak belirlenir ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülür. Bu amaçla 1988 yılında çıkarılan “Yap - İşlet - Devret" Kanunu, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip şirketlerin “Otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilmesi ve süresi sonunda bu otoyol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmesi" ne imkan tanımaktadır. Otoyol ve tesislerin sözleşmesinde en çok 49 yıl olması öngörülen sürenin sonunda bedelsiz olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne devredilmesi şartını içeren yönetmelik 1993, “Bazı İşlerin Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yaptırılmasına Dair Kanun" ise 1994 yılında çıkarılır.

 

90'lı yıllarda otoyol çalışmaları kapsamında; Ankara Çevre Otoyolu, İzmir-Çeşme Otoyolu, Edirne-İstanbul Otoyolu, İstanbul-Ankara Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, Tarsus-Pozantı-Mersin Otoyolu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu gibi pek çok önemli yol kesiminde çalışılmıştır.

 

1985 yılında 77 kilometre, 1990 yılında 241 kilometre olan otoyol uzunluğu; 1995 yılında bin 243 kilometreye, 2000 yılında bin 674 kilometreye, 2002 yılında bin 714 kilometreye, 2010 yılında 2 bin 80 kilometreye, 2015 yılında 2 bin 282 kilometreye, 2020 yılında 3 bin 523 kilometreye, 29 Ekim 2023 itibarıyla 3 bin 633 kilometre uzunluğa ulaşmıştır.

 

Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Karayolu Seferberliği: Bölünmüş Yollar

2002 yılı sonunda başlatılan bölünmüş yollar hamlesi ile yaklaşık 21 yıllık süre içerisinde otoyollar da dahil olmak üzere 23 bin 57 km bölünmüş yol yapılarak toplam bölünmüş yol ağı 29 bin 158 kilometreye ulaştırılmıştır. Bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken, 77 ilimizin birbiri ile bağlantısı sağlanmıştır.

Bu süreçte hayata geçirilen önemli yatırımlar;

Karadeniz Sahil Yolu

Karadeniz sahil kesiminde yer alan pek çok il, ilçe, belde ve limanı birbirine direkt bağlayarak bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki çalışmalar 1987 yılında başlamıştır. Samsun-Sarp arasındaki 542 kilometrelik kısmı 2007 yılında trafiğe açılmıştır. Karadeniz Sahil Yolu ağının batıya doğru genişletilmesi çalışmaları kapsamında; Samsun ile Sinop arasında kalan 150 kilometrelik kesimi 2014 yılında hizmete sunulmuştur.

 

Yapım çalışmaları tamamlanan kesimleri peyderpey trafiğe açılan Sahil Yolu'nun 3. Boğaz Geçişine bağlanması hedeflenmektedir.

 

Bolu Tüneli

Zorlu bir coğrafyadan geçen ve hem ulusal hem de uluslararası yoğun bir trafiğe hizmet veren Ankara-İstanbul güzergahında yüksek standartlı, 2x3 şeritli olarak projelendirilen tünelin yapımına 1990 yılında başlanmış, 2007'de hizmete sunulmuştur.

 KGM_BOLU_TÜNELİ10.jpg

Bolu Dağı Tüneli 2007


Tünelin kuzey tüpü (İstanbul Yönü) 3.140 m, güney tüpü (Ankara Yönü) ise 3.025 metre uzunluğundadır. Bolu Tüneli ile, Bolu Dağı Geçişi 35 dakikadan 15 dakikaya, İstanbul-Ankara arası ise 3,5 saate inmiştir. İstanbul-Ankara arasında güvenli, konforlu, sorunsuz ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayan tünelin açılmasıyla, otoyolun getirdiği konfor sayesinde ulaşım giderleri azalmıştır.

 

Ankara – İzmir Bölünmüş Yolu

Ankara-İzmir Yolu 569 km uzunluğunda, bölünmüş yol standardında inşa edilerek 2009 yılında hizmete sunulmuştur. İç, Orta ve Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'i Ege Bölgesi'ne bağlayan yol; Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerine bağlı birçok ilçeden geçerek, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. İzmir Limanı'na gelen ürünlerin iç bölgelerimize, iç bölgelerimizdeki ürünlerin de ihraç edilmek üzere bu limana hızlı ve konforlu sevkiyatı tesis edilmiştir.

 

Ankara – Samsun Bölünmüş Yolu

Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale ve Ankara illeri arasında bağlantı kuran ve başkent Ankara'yı Karadeniz Bölgesi'ne, Samsun Limanı'na; Karadeniz ile İç Anadolu'yu da doğu-batı istikametinde uzanan uluslararası Kuzey TETEK Yolu'na bağlayan Ankara-Samsun Yolu, bölünmüş yol haline getirilerek 2009 yılında hizmete sunulmuştur.

 

Şehir geçişlerinde ve yüksek eğimli kesimlerde 2x3 şeritli, diğer kesimlerde ise 2x2 şeritli hizmet veren 404 km uzunluğundaki yol ile güvenli ve konforlu ulaşım tesis edilmiş, seyahat süresi 1,5 saat kısaltılmıştır.

 

Gaziantep - Şanlıurfa Otoyolu

Dünya çapında bir kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'ni yüksek standartlı bir ulaşım ağıyla desteklemek için yapılan 191,5 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu 2009 yılında hizmete sunulmuştur. Şehirlerarası trafiği rahatlatmak ve GAP Bölgesi'nde yetişen tarım ürünlerinin bölgeler arası naklini kolaylaştırarak, ihracata yönelik tarım ürünlerini İskenderun ve Mersin Limanları'na seri bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan otoyol, karayolu ağımızın ana arteri konumundaki Edirne – İstanbul – Ankara – Adana – Gaziantep – Şanlıurfa – Habur güzergahının önemli bir bölümünü teşkil etmekte olup, Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasındaki ticari, sınai, kültürel ve turizm entegrasyonunun sağlanmasında da önemli rol üstlenmektedir.

 Kolin İnşaat Gaziantep Şanlıurfa Otoyolu Birecik - Suruç Kesimi  3.jpg

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu 2009


Erzurum-Ağrı-Gürbulak Sınır Kapısı Bölünmüş Yolu

Erzurum-Ağrı-Gürbulak Sınır Kapısı Yolu bölünmüş yol standardında, toplam 312 kilometre uzunluğunda projelendirilmiştir. Tamamlanan kesimleri peyderpey trafiğe açılan yolun tamamı 2009 yılında hizmete sunulmuştur. Proje ile, Edirne-Kapıkule'den başlayıp, Ağrı-Gürbulak'a kadar uzanan uluslararası yol ağının yüksek standartlı hizmet vermesi sağlanmış, ülkemizi İran üzerinden Orta Asya ve Uzakdoğu'ya bağlayan karayolunda hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti tesis edilmiştir.

 

Niğde – Pozantı Otoyolu

Avrupa ile Ortadoğu arasındaki ana otoyol aksının önemli bir halkasını oluşturan Niğde - Pozantı Otoyolu, ülkemiz turizminin en önemli bölgeleri olan Kapadokya, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini birbirine bağlarken, İskenderun ve Mersin Limanları'nın da İç Anadolu Bölgesi'ne bağlantısını sağlanmaktadır. Toplam 144,3 kilometre uzunluğundaki otoyol peyderpey açılarak 2013 yılında tamamlanmıştır. 

 

İzmir – Aydın Otoyolu

Büyüyen sanayi, artan ihracat-ithalat hacmi ve turizm hareketlerinin; İzmir ve çevresinde neden olduğu trafik yoğunluğunu yüksek standartlı bir ulaşım sistemiyle rahatlatmak için İzmir Çevre Yolu-Aydın Otoyolu inşa edilmiştir.

 

İzmir Körfezi'ni iki koldan çevreleyen 54 kilometrelik İzmir Çevre Yolu peyderpey açılarak 2014 yılında tamamlanmış, 103 kilometrelik Aydın Otoyolu'nun tamamı 2018 yılında bitirilerek trafiğe açılmıştır.  

 ​Çeşme Ayrımı.jpg

İzmir-Aydın Otoyolu 2018


Ağın Köprüsü

Keban Barajı'nın inşa edilmesiyle; Elazığ'ın çevre ile ulaşımını sağlayan bazı güzergâhların da baraj suları altında kalması sonucu yeniden düzenlenen karayolu ağı kapsamında kentin Ağın ilçesi ile bağlantısını sağlayan yolun Keban Barajı ile kesiştiği noktada Ağın Köprüsü 520 metre uzunluğunda inşa edilerek 2015 yılında hizmete sunulmuştur.

 

Köprünün hizmete açılmasıyla; 83 kilometrelik Elazığ-Ağın Yolunda feribotla kesintiye uğramaksızın trafik akışı sağlanmıştır. Gergin eğik askılı olarak inşa edilen Ağın Köprüsü, kendi sınıfında ülkemizde hizmete sunulan ilk köprü olmuştur. 

 AĞIN KÖPRÜSÜ.JPG

Ağın Köprüsü 2015


Nissibi Köprüsü

Toplam 610 m uzunluğunda inşa edilen Nissibi Köprüsü, Adıyaman'la Diyarbakır'ı birbirine bağlayan Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır Devlet Yolu'nun Atatürk Baraj Gölü'nü kestiği bölümde kara ulaşımını sağlamıştır.

 Nissibi Köprüsü (1).jpg

Nissibi Köprüsü 2015


2015 yılında açılan köprü ile Adıyaman ve Diyarbakır illeri üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi kesintisiz bağlanarak, feribotla ulaşım süresine göre seyahat süresinde yaklaşık 1,5 saatlik kısalma olmuş; Diyarbakır'ın batı, Adıyaman'ın doğu illerine olan uzaklığı 40 kilometre kısalarak daha yüksek standartlı bir ulaşım ağına kavuşulmuş, zaman ve yakıttan elde edilen tasarruf ile ülke ekonomisine katma değer sağlanmıştır.

 

Ilgaz 15 Temmuz İstiklâl Tüneli

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 5 bin 488 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edilmiş, 2016 yılında trafiğe açılmıştır. Ilgaz Dağı'nın tünel konforuyla geçilmesini sağlayan proje ile; Kastamonu ve Sinop gibi Orta Karadeniz Bölgesi'nin sahil kesiminde yer alan merkezlerin iç kesimlere, Kuzey TETEK Hattına, Ankara'ya ve Akdeniz limanlarına kadar kesintisiz, güvenli ve yüksek standartlı bağlantısı sağlanmıştır. 

 DJI_0010.jpg

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli​ 2016


Kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olan Ilgaz Dağı Geçişinde rahat, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunulurken, mevcut şartlarda 34 dakika süren 17 km'lik Ilgaz Dağı Geçişi, 5,6 kilometre kısalarak 8 dakikada geçilmektedir.

 

 

 İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü

Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu 384 kilometre ana gövde, 42 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometre uzunluğundadır. Tamamlanan kesimleri peyderpey hizmete sunulan ve tamamı 2019 yılında açılan otoyol ile İstanbul ile İzmir arasındaki mesafe 100 kilometre kısalmış, seyahat süresi 8,5 saatten 3,5 saate düşmüştür.

 

Otoyolun en önemli kesimini Osmangazi Köprüsü oluşturmaktadır. Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen ve İzmit Körfezi'nin iki yakasını bağlayan köprünün toplam 2.682 m uzunluğundadır. 1.550 m orta açıklığıyla, Dünyada işletmeye açık olan en büyük orta açıklıklı Asma Köprüler sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Köprü 1 Temmuz 2016 tarihinde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

 Osmangazi Köprüsü-1.jpg

Osmangazi Köprüsü 2016


Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü

398 kilometre uzunluğunda tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun toplam uzunluğu 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin de projeye dahil edilmesiyle toplam 443 kilometreye ulaşmaktadır.

 Kesim 1 Kinali Kavsak Son.jpg

Kuzey Marmara Otoyolu 2016-2021


Otoyolun bitirilen kesimleri, 2016 yılından itibaren peyderpey hizmete sunulmuş ve Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında tamamlanarak trafiğe açılmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde yer alan tüneller, dünyanın en geniş kesit alanına sahip karayolu tünelleri olmuştur.

 

Proje kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliğinde, üzerinden hızlı tren ve yük trenlerinin geçmesine imkân verecek şekilde tasarlanmıştır. Kuleleri 322 m yüksekliğe ulaşan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1.408 metre ana açıklığıyla üzerinden raylı sistem geçen Dünyanın en uzun asma köprüsüdür.

 

 YSS2.jpg

 Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016


Erzincan – Sivas Bölünmüş Yolu

260 kilometre uzunluğundaki Erzincan – Sivas Bölünmüş Yolu'ndaki çalışmalar peyderpey gerçekleştirilerek, yolun tamamı 2017 yılında bitirilmiştir. Kapıkule'den başlayıp, Gürbulak'a kadar uzanan uluslararası yol ağında yer alması bakımından bölgeler ve ülkeler arası tüm iktisadi faaliyetlere hizmet eden yolun bölünmüş yol standardına yükseltilmesiyle ulaşım konforu artırılmış, seyahat süreleri önemli ölçüde kısaltılmıştır.

 

Ovit Tüneli

Ovit Tüneli, Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir Yolu'nun en önemli bölümünü oluşturan 2.640 rakımlı Ovit Dağı geçişinde inşa edilerek 2018 yılında hizmete sunulmuştur.

 OVİT TÜNELİ.JPG

Ovit Tüneli 2018 


14,3 kilometre uzunluğunda, çift tüplü olarak inşa edilen Ovit Tüneli, Ovit Dağı Geçidi'nin tünel konforunda geçilmesini, kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı ve çığ düşmeleri nedeniyle 5 ay trafiğe kapalı olan Rize – İspir – Erzurum Yolu'nun yıl boyunca trafiğe açık kalmasını sağlamıştır. Tünel ile ayrıca mevcut yol 4 km kısalmıştır.

 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu; İzmir-Aydın, İzmir-Urla-Çeşme ve İzmir Çevre Yolu'nun devamı niteliğinde 2x3 şeritli olarak 2020 yılında hizmete açılmıştır.

 MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU (5).JPG

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 2020


56 kilometresi otoyol, 40 kilometresi ise bağlantı yolu olmak üzere 96 kilometre uzunluğunda olan otoyol İzmir'in Aliağa ve Çandarlı Limanı'na yüksek standartlı yollarla bağlanmasını temin etmekte ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun daha etkin kullanılmasını sağlamaktadır. İzmir-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun inşası ile İzmir'in çevre yollarının kuzey aksı tamamlanmıştır.

 

 

Ankara-Niğde Otoyolu

Ankara-Niğde Otoyolu; 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olup, 2020 yılında hizmete açılmıştır. Proje ile Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Bölgelerini birbirine bağlayan otoyol ağı ve lojistik merkezler arasında kesintisiz ulaşım hizmeti tesis edilmiştir. Projenin tamamlanması ile Ankara Niğde illeri arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat 2 saat 22 dakikaya inmiş, ürün ve hizmetlerin pazarlara hızlı ve güvenli erişimi sağlanmıştır. 

 Ankara-Niğde Otoyolu Ahiboz Kavşağı Km 29+800 (7).jpg

Ankara-Niğde Otoyolu 2020


Kahramanmaraş-Göksun Yolu (Edebiyat Yolu)

Kahramanmaraş-Göksun Yolu, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesini İç Anadolu'ya ve Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan güzergâh üzerinde yer almakta olup, toplam 64,1 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa edilmiştir.

 DJI_00351.JPG

Kahramanmaraş-Göksun Yolu (Edebiyat Yolu) 2020


Güzergahın 2020 yılında bölünmüş yol standardında hizmete girmesiyle; Kuzey-Güney akslarında yapılan çalışmalarda önemli bir aşama elde edilerek, Orta Karadeniz Sahili ve İç Anadolu Bölgesi'ni Kahramanmaraş üzerinden Akdeniz limanlarına, Suriye sınır kapılarına ve Ortadoğu ülkelerine bağlayan güvenli ve konforlu ulaşım imkânı tesis edilmiş, trafik kazaları ve mevsim şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirilmiştir.

 

Eski güzergah üzerinden 80 kilometre kat edilerek 80 dakikada geçilen Kahramanmaraş-Göksun arası, toplam 15,9 kilometre kısalarak 64,1 kilometreye düşmüş, seyahat süresi 39 dakika kısalmıştır.

 

Cizre – Şırnak Yolu ile Cudi Dağı Tünelleri ve Viyadüğü

35,7 kilometrelik Cizre-Şırnak Yolu'nun tamamı bölünmüş yol haline getirilerek 2020 yılında hizmete sunulmuştur. Güzergahta 733 metrelik çift tüplü Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli, 805 m'lik çift tüplü Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tüneli ile 360 m'lik 1 adet viyadük yer almaktadır.

 

Proje ile; Siirt, Van ve Hakkâri ile kuzey-güney aksında Karadeniz Bölgesi'ni Irak-Suriye gümrük kapılarına bağlayan güzergahtaki ulaşım standardı yükseltilerek, ticaret hacmi artırılmıştır.

 

Kömürhan Köprüsü

Kömürhan Köprüsü; Doğu ve Güneydoğu illerini batıya bölünmüş yol standardında bağlayan D-300 Devlet Yolu üzerinde, Fırat Nehri (Karakaya Baraj Gölü) geçiş noktasında 2021 yılında hizmete açılmıştır. 2x2 şeritli inşa edilmiş olan Kömürhan Köprüsü toplam 660 metre uzunluğundadır.

 1630254422komurhan-koprusu.jpg

Kömürhan Köprüsü 2021


Kömürhan Köprüsü ters-Y tipi kule olarak tasarlanmış olup, 168,5 m'lik tek pilon ve 380 m'lik orta açıklığı ile Dünya literatüründe 4. sırada yer almaktadır.

 

Hasankeyf- 2 Köprüsü

Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayan, aynı zamanda Batman-Midyat Yolu'nda yapılan Hasankeyf Varyantı baraj gölet geçişi sorununu çözen Hasankeyf–2 Köprüsü, Dicle Nehri üzerinde 1.001 m uzunluğunda inşa edilmiştir. Proje ile Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlanmış, yol güvenliği ve konforu artırılmıştır.

 

Zonguldak – Kilimli Yolu ve Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri

Zonguldak-Kilimli Yolu'nun 6,5 kilometre uzunluğundaki kesimi bölünmüş yol standardında tamamlanarak 2022 yılında hizmete sunulmuştur.

 

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ili ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergâhta 4,5 kilometre kısalma sağlanmış, 40 dakikada geçilen güzergâh 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirilmiştir.

 

 

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara – Çanakkale Otoyolu

1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nda tarihte ilk kez kesintisiz karayolu geçişi sağlanmıştır. Gelibolu-Lâpseki arasında uzanan köprü, 4 bin 608 metre uzunluğundadır. Köprü, her iki tarafta deniz tabanında konumlanan kule temelleri arasındaki 2 bin 23 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahiptir.

 ​DJI_0888.JPG

1915 Çanakkale Köprüsü 2022


Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize etmektedir. Ayrıca, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın kaldırmış olduğu top mermisini temsilen konulan 16 metre yüksekliğindeki top mermisi figürü ile birlikte tepe noktası 334 metreye ulaşmakta ve Dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü özelliğini kazanmıştır.

 

1915 Çanakkale Köprüsü, 325 kilometre uzunluğunda projelendirilen Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu kapsamında yer almaktadır. Köprü ile birlikte otoyolun toplam 89 kilometre ana gövde, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale kesimi de inşa edilerek 2022 yılında hizmete sunulmuştur.

 

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun tamamlanmasıyla, ülkemizin 2023 hedefleri arasında yer alan önemli projelerinden biri hayata geçirilmiştir. Proje ile bölgedeki mevcut bölünmüş devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 km'lik kısalma sağlanarak, özellikle bayram ve tatil dönemlerinde yaklaşık 1,5 ila 5 saati bulan Çanakkale Boğazı'nı geçiş süresi, 6 dakikaya indirilmiştir.

 

Ayvacık – Küçükkuyu Yolu ve Assos-Troya Tünelleri

9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı Ayvacık-Küçükkuyu Yolu, her biri çift tüplü inşa edilen 1.693 metrelik Assos Tüneli ve 4.017 metrelik Troya Tüneli ile birlikte tamamlanarak 2022 yılında hizmete sunulmuştur.

 DJI_0383.JPG

Assos Tüneli 2022


Projenin hayata geçirilmesiyle, Çanakkale – İzmir ve Çanakkale – Balıkesir Yolu'nda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Assos ve Troya tünelleri ile, Kaz Dağları'nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmiştir. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılmıştır. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla ulaşım süresi ise 50 dakikadan 5 dakikaya inmiştir.

 

Diyarbakır Çevre Yolları

Diyarbakır'da, şehir içi ve transit trafiğin kent merkezinde neden olduğu yoğunluk, çevre yolu yapımını gündeme getirmiş, bu kapsamda ilk olarak Elazığ-Şanlıurfa aksını birbirine bağlayan 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu 2012 yılında, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu 2022 yılında hizmete sunulmuştur. Diyarbakır şehir geçişi 4 kilometre kısaltılmış, 40 dakika süren seyahat süresi 15 dakikaya indirilmiştir.

 

Eğiste Hadimi Viyadüğü

1.372 metrelik Eğiste Hadimi Viyadüğü bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak 2022 yılında açılmıştır. Eğiste Deresi geçişini sağlayan Eğiste Hadimi Viyadüğü; yükseklikleri 42 ile 166 m arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduyla inşa edilmiştir. Eğiste Hadimi Viyadüğü, bu özellikleriyle ülkemizin en yüksek ayaklı, en uzun dengeli konsol köprüsü olmuş, güzergahın fiziksel ve geometrik standardını yükseltmiştir.

 ​​EĞİSTE HADİMİ-22 KASIM (1).JPG

Eğiste Hadimi Viyadüğü 2022


Yusufeli Yolları

Toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Yusufeli Yolları'nın 56,7 kilometresi 39 adet tünel, 3.615 metresi 19 adet köprü ve viyadük ile geçilmektedir.

Yusufeli Yollarının inşa edilmesiyle İlçenin yeni yerleşkesine kesintisiz ulaşım tesis edilmiştir. Yol projesi ile; Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardı önemli ölçüde yükseltilerek, bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına katkı sağlanmıştır.

 

Bitlis Çayı Viyadüğü

Bitlis-Baykan Yolu'nun Bitlis Çayı Geçişinde, 900 metre uzunluğunda inşa edilen Bitlis Çayı Viyadüğü 2.100 metrelik bağlantı yolları ile birlikte toplam 3 kilometre uzunluğundadır. Çelik ortotropik yapıya sahip Bitlis Çayı Viyadüğü, itme-sürme yöntemiyle yapılmıştır. Viyadükte kullanılan çelik miktarı Eyfel Kulesi'nin 2 katı kadardır.  

 DJI_0194.jfif

Bitlis Çayı Viyadüğü 2022


Denizli Çevre Yolu ve Honaz Tüneli

32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometrelik 1. Kısmı 2013 yılında, 14 kilometre uzunluğundaki 2. Kısmı ve 2.640 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edilen Honaz Tüneli 2023 yılında hizmete sunulmuş, şehrin çevre yolu ağı tamamlanmıştır.

 

Zigana Tüneli

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu, İran ve Uzakdoğu'ya bağlayan Zgana Tüneli 14,5 kilometrelik uzunluğuyla ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü karayolu tünelidir. Güzergâh 8 km kısaltılmış, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaltılmıştır.  Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edilmiştir.

 

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1.700 metre uzunluğunda kompozit köprü olarak inşa edilmiştir. 14'ü betonarme, 9'u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşmaktadır. 38,25 m genişliğindeki köprü, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet vermektedir. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer alacaktır.

 

Köprü ile Adana'nın Kuzey Bölgesinin; Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana-Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantısı sağlanmış, şehir içi trafiği rahatlatılmıştır.

 

Demirkapı Tüneli

Antalya'yı Konya'ya ve iç kesimlere bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki (Antalya – Manavgat) Ayrımı – Taşağıl – Derebucak Yolu güzergahında çift tüplü inşa edilen Demirkapı Tüneli 5 bin 68 m uzunluğundadır.

 

Kamuoyunda 'iklim değiştiren tünel' olarak bilinen Demirkapı Tüneli'nin ve proje kapsamında yer alan 34,2 kilometrelik (Antalya – Manavgat) Ayrımı – Taşağıl – Derebucak Yolu'nun hizmete sunulmasıyla, Antalya-Konya arasında en kısa ulaşım imkanı tesis edilmiştir.

 

Güncel Yol Ağımız

2023 Ekim itibarıyla 3 bin 633 kilometre otoyol, 30 bin 853 kilometre devlet yolu ve 34 bin 159 kilometre il yolu olmak üzere toplam 68 bin 645 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Bu yol ağının 30 bin 498 kilometresi bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı, 36 bin 132 kilometresi sathi kaplamalı (SK) olup 2 bin 15 km'si ise diğer yollardır. Yol ağımızda hizmet veren tünel sayısı 487'ye toplam uzunlukları 724 kilometreye, köprü sayısı 9 bin 801'e, uzunlukları ise 763 kilometreye ulaştırılmıştır.   

​ DSC04413.jpg