Duyuru Detayı​3000 İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN ASIL ADAYLARIN BAŞVURU SONUCU İLE İLGİLİ DUYURU

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatımıza bağlı işyerlerimize 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi daimi işçi kadrolarında istihdam edilecek 3000 işçi alımına ilişkin asıl adayların başvuru evraklarının inceleme süreci tamamlanmıştır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerine başlanılacaktır.

Evraklarının incelenmesi sonucunda başvurusu uygun görülmeyen adaylar 14/08/2023 tarihinden itibaren 5 gün içinde sonuçlara itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, kurumumuz tarafından sonuçlandırılarak, nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta yolu ile bildirilecektir. (İtiraz başvurusu belge teslimi yapılan birime veya Genel Müdürlüğümüze yapılabilir.)

Yapılan itirazlar sonuçlandıktan sonra başvurusu uygun görülmeyen asıl adayların yerine ilk yedek adaydan başlamak üzere işlem tesis edilecektir. Yedek adayların başvuru süreci ile ilgili duyuru daha sonra kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.