Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KPSS 2017/2 DÖNEMİ YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

            Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre 2017/2 yerleştirme döneminde Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına yerleştirilen adayların, ekte bağlantıları verilen İlk Atama Başvuru Formu ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu nu eksiksiz doldurarak atanmalarına esas belgeleriyle birlikte 18.12.2017 tarihi saat (17:00) ye kadar aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

EKLER :

1 - İLK ATAMA BAŞVURU FORMU için tıklayınız !

2 - GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız !

  ATAMAYA ESAS BELGELER :

 •              
                 1-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
                 2-Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) Aslı veya Noter Onaylı Örneği
                 3-ÖSYM Yerleştirme Belgesi (Bilgisayar çıktısı)
                 4-Askerlik Durum Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                 5-Adli Sicil Belgesi (e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı yeterli olacaktır.)
                 6-Belgelik Fotoğraf (6 adet)
                 7-Sağlık Kurulu Raporu (görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık kurulu raporu)
                 8-Yerleştirilen kadro için “Tercih Kılavuzu”nda belirtilen niteliklere ilişkin belgeler
                 9-Varsa;
                     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge
                     Yüksek Lisans Diploması
                     Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
                     YDS veya KPDS Belgesi 

    ADRES :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  A Blok  Kat:2  No:210

  İnönü Bulvarı – Yücetepe

                Çankaya / ANKARA

  Tel : (312) 415 83 18