​​​​​Yayınlar
 

 

 Yayın No Kitabın Adı Fiyatı
 247 Trafik Sözlüğü  1 TL
 262 Yol Yapımındaki İş Kazaları  5 TL
- Yol Ağlarımızdaki Köprülerimiz  4 TL
- Proje Mühendisleri İçin Karayolu Geometrik Standartları Esasları  2 TL
 - İngilizce Türkçe Karayolları Teknik Sözlüğü  20 TL
 - Trafik İşaretleri El Kitabı 1 30 TL
 - Trafik İşaretleri El Kitabı 2 20 TL
 - Şehiriçi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standardları (Küçük) 15​ TL
 - Yol Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standardı 10 TL
​-
​ Erişme Kontrollü Karayollarında Trafik İşaretleme Standartları 
50 TL​
  Birim Fiyat Listesi                           Tel: 0312 449 81 24
​ ​ ​Birim Fiyat Tarifi                             Tel: 0312 449 824
​ ​ ​Karayolları Teknik Şartnamesi     Tel: 0312 449 93 90
                                                                    0312 449 93 91
​ ​ ​Karayolu Tasarım El Kitabı            Tel: 0312 449 91 33

 

 

Bu yayınlar Karayolları Genel Müdürlüğü Yeni Bina 10. Kat 1028 nolu oda' dan (Temsil ve Destek Hizmetleri Şefliği) temin edilebilir.

 

Tel:  0312 449 85 16


KGM web sitesine ait sayfa Trafik ve Ulaşım Bilgileri (2004 - 2018)

 

KGM web sitesine ait sayfa Devlet ve İl Yolları Bakım - İşletme Maliyetleri (2004 - 2017)

 

KGM web sitesine ait sayfa Otoyollar Bakım - İşletme ve Ücret Toplama Maliyetleri (2004 - 2018​)

 

Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayollarında Ağır Taşıt Trafiğinin ve Yük Taşımacılığının Özellikleri ve Eğilimleri (2010-2014)

 

Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayolu Ulaşım İstatistikleri 2017​

 

Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Karayollarında Ağır Taşıt Trafiğinin ve Yük Taşımacılığının Özellikleri ve Eğilimleri (2007-2009)

 

Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) Devlet Yolları Trafik Akımı Özellikleri ve Trafik Parametreleri

KGM web sitesine ait sayfa 5'er Yıllık Devlet ve İl Yolları Bakım - İşletme Harcamaları Analizleri (1999 - 2015)

Adobe Acrobat Dokümanı (.pdf) 1999-2004 Yılları Otoyollar Bakım - İşletme ve Ücret Toplama Harcamaları Analizleri

 

 

KGM web sitesine ait sayfa

Gerekli uygulamaları indirmek için tıklayınız. 

 

​ ​