​​​​​Bilgi Edinme

BİLGİ EDİNME HAKKI KULLANIMI

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak başvuruların etkin, süratli ve doğru olarak sonuçlandırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.


Bilgi Edinme Başvurusu için tıklayınız

​​

Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular için dilekçe veya başvuru formunu doldurarak aşağıdaki posta adresine gönderiniz.

Karayolları Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No: 14

Bilgi Edinme Birimi

A Blok 4.Kat Oda no:402

06100 Yücetepe/ANKARA adresine,

Faks ile yapılacak başvurular başvuru formunun doldurulması şartıyla (312) 415 78 76 numaralı faksa yapılabilir.

Kurum Dosya Planı

KGM web sitesine ait sayfa 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

KGM web sitesine ait sayfa Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik