Trafik

Harç Tutarları
2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE 01.01.2016 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ALINACAK HARÇ MİKTARLARI 
 
 1-ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI

 HARÇ BEDELİ (TL)

 Karayolları Trafik Kanunun;
 33.Maddesine göre verilecek her izin belgesinden

  747,90

 2-RUHSAT İZİN HARÇLARI

HARÇ BEDELİ

(TL)

 Karayolları Trafik Kanunun;
 a) 13.Maddesine göre verilecek izin belgelerinden

  372,80

 b) 16.Maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

   747,90

 3) 17.Maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)

   1498,90

 3- ÖN İNCELEME MASRAFI
 Tesis Yeri Ön İnceleme Masrafı

 Ticari

1124,70

 (Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 22.Maddesine göre)

 Mesken

 280,20