Duyuru Detayı

T.C.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (KPSS 2018/6) YERLEŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

            Genel Müdürlüğümüz sözleşmeli personel pozisyonlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre (KPSS 2018/6) yerleştirilen adayların, ekte (EK 1) bağlantısı verilen Sözleşmeli Personel Başvuru Formu nu eksiksiz olarak doldurarak Hizmet Sözleşmesinin hazırlanmasına esas belgeleriyle birlikte ekli (EK 2) tabloda belirtilen tarihlerde aşağıdaki adrese şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

EK1:SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU için tıklayınız!

EK2:BELGELERİN TESLİM EDİLMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU TARİHLERİ için tıklayınız!

EK3:GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU için tıklayınız!

  HİZMET SÖZLEŞMESİ HAZIRLANMASINA ESAS BELGELER :

                 1) Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (EK 1)
                 2) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
                 3) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi ( www.turkiye.gov.tr adresinden de alınabilir.)
                 4) ÖSYM yerleştirme belgesi (Bilgisayar çıktısı)
                 5) Askerlik belgesi ( www.turkiye.gov.tr adresinden de alınabilir.)
                 6) 6 Adet fotoğraf ("Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun ) (Biyometrik olmasına gerek yoktur.)
                 7) Adli Sicil Belgesi ( www.turkiye.gov.tr adresinden de alınabilir.)
                 8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ((Ek 3) Bilgisayar ortamında 2 nüsha doldurulacaktır. Alt tarafta yer alan onaylayan kısmı kurumumuzca doldurulup onaylanacaktır. Kardeş bilgilerinin ilgili alana sığmaması durumunda ayrı bir sayfaya aynı biçimde kardeş bilgileri yazılarak imzalanacaktır.)
                 9) Sağlık Kurulu Raporu ( Raporun üzerinde sağlık kurulu raporu olduğu ve Kurumumuzda yerleştirildiği görevi yapmasına engel akıl ve beden hastalığı bulunmadığına dair ifadelerin yer alması gerekmektedir. Kamuya ait veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınabilir. Tek hekimden alınan raporlar kabul edilmeyecektir.)
                10) Makine ve Ulaştırma Teknikerliği pozisyonlarına yerleşen adaylar için B sınıfı sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
                11) Büro Personeli pozisyonlarına yerleşen adaylar için M.E.B. onaylı bilgisayar sertifikası veya Yükseköğretimde bilgisayar dersi gördüğünü gösterir transkript.


  ADRES :

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü (A Blok)

  İnönü Bulvarı – Yücetepe

                Çankaya / ANKARA

  Tel : (312) 4498433