Duyuru Detayı

Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi arasında imzalanan "Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Protokolü" uyarınca 16/12/2017 tarihinde düzenlenen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçları "http://aday.ankara.edu.tr" internet adresinde yayımlanmıştır.

Adaylar sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Ankara Yönetim Merkezi IBAN:  TR:120001002532699103995001 numaralı hesaba 20 TL (Yirmi Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile 19/01/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar sadece Genel Müdürlüğünüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapabileceklerdir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imzası, adresi ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.